Przeciwdziałanie nudzie za wszelką cenę, czyli disneylandyzacja muzeów – wprowadzenie do analizy zagadnienia w ujęciu praktycznym

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Przeciwdziałanie nudzie za wszelką cenę, czyli disneylandyzacja muzeów – wprowadzenie do analizy zagadnienia w ujęciu praktycznym
 • Autor/Autorzy: Aleksandra Wańczyk (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Zoon Politikon
 • Rok: 2023
 • Tom: 14
 • ISSN: 2082-7806
 • DOI: 10.4467/2543408XZOP.23.007.18661
 • Adres www:: https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/14-2023/art/23335/
 • Strony od-do: 180-207
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Tekst opisuje zjawisko, jakim jest wdrażanie komercyjnych rozwiązań w muzeach, których funkcjonowanie co do zasady nie jest nastawione na osiąganie zysku. Nazywana disneylandyzacją tendencja do urozmaicania oferty edukacyjnej niesie ze sobą ryzyko zaniku autonomii tych jednostek i może kolidować z pierwotną misją muzeów, które powinny skupiać swoją działalność na upowszechnianiu zbiorów oraz realizowaniu ustawowo przyjętych założeń, wśród których szczególne miejsce zajmuje ekspozycja i ochrona zasobów i ich odpowiednie magazynowanie. Współcześnie stawia się także duży nacisk na edukację oraz prowadzenie działań aktywizujących muzealną publiczność w oparciu o te zasoby.
  • Text describe phenomenon of implementing commercial activities implemented to museums – non-profit places. Tendency called disneylandisation is attractive, but involves a loss of individual autonomy. Moreover, it may interfere with the mission of museums, which should focus their activities on the dissemination of collections, implementation of statutory objectives and their appropriate storage display units. Nowadays, there is also a strong emphasis on education and conducting activities to activate the museum audience based on these resources.
 • Słowa kluczowe:
  • disneylandyzacja
  • działania komercyjne
  • edukacja
  • muzeum forum
  • nuda w muzeum
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Przeciwdziałanie nudzie za wszelką cenę, czyli disneylandyzacja muzeów – wprowadzenie do analizy zagadnienia w ujęciu praktycznym
 • 003 $a Aleksandra Wańczyk (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zoon Politikon
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 14
 • 011 $a 2082-7806
 • 013 $a 10.4467/2543408XZOP.23.007.18661
 • 014 $a https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/14-2023/art/23335/
 • 015 $a 180-207
 • 017 $a polski
 • 019 $a Tekst opisuje zjawisko, jakim jest wdrażanie komercyjnych rozwiązań w muzeach, których funkcjonowanie co do zasady nie jest nastawione na osiąganie zysku. Nazywana disneylandyzacją tendencja do urozmaicania oferty edukacyjnej niesie ze sobą ryzyko zaniku autonomii tych jednostek i może kolidować z pierwotną misją muzeów, które powinny skupiać swoją działalność na upowszechnianiu zbiorów oraz realizowaniu ustawowo przyjętych założeń, wśród których szczególne miejsce zajmuje ekspozycja i ochrona zasobów i ich odpowiednie magazynowanie. Współcześnie stawia się także duży nacisk na edukację oraz prowadzenie działań aktywizujących muzealną publiczność w oparciu o te zasoby.
 • 020 $a Text describe phenomenon of implementing commercial activities implemented to museums – non-profit places. Tendency called disneylandisation is attractive, but involves a loss of individual autonomy. Moreover, it may interfere with the mission of museums, which should focus their activities on the dissemination of collections, implementation of statutory objectives and their appropriate storage display units. Nowadays, there is also a strong emphasis on education and conducting activities to activate the museum audience based on these resources.
 • 021 $a disneylandyzacja
 • 021 $a działania komercyjne
 • 021 $a edukacja
 • 021 $a muzeum forum
 • 021 $a nuda w muzeum
 • 022 $a boredom in museum
 • 022 $a commercial activities
 • 022 $a disneylandisation
 • 022 $a education
 • 022 $a museum forum
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Pliki

2023_Aleksandra Wańczyk_Collegium_Civitas.pdf (1,12 MB)

 • Licencja: CC BY-SA 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny