Polityka historyczna a historia

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Polityka historyczna a historia
 • Autor:
 • Strony od-do: 73-88
 • Tytuł monografii: Polityka historyczna
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2023
 • Miejsce wydania: kraków
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/polityka_historyczna_pl.pdf
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna pozostaje w relacji z historią rozumianą jako dzieje, które się wydarzyły oraz jako nauka o przeszłości. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przyjmując klasyczną metodologię historyczną, a więc uznając, że istnieje prawda historyczna, winna ona być fundamentem polityki historycznej, co odróżnia ją od historycznej propagandy. Polityka historyczna powinna także pozostawać w relacji z pamięcią historyczną. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Polityka historyczna realizowana państwach, które nie doświadczyły długotrwałego narzuconego totalitaryzmu wpływającego na schematy percepcji historii i pamięć historyczną, powinna charakteryzować się odpowiedniością tez do pamięci i historiografii. W naszej części Europy, ze względu na niemal półwiecze oddziaływania na pamięć przez propagandę komunistyczną, polityka historyczna odrzucająca postkomunistyczną spuściznę pozostawać będzie częściowo w sprzeczności z pamięcią historyczną (która została zmanipulowana). REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA ZWNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Odmienność sytuacji państw posttotalitarnych od wspólnot, które nie doświadczyły długotrwałego oddziaływania totalitaryzmu, będzie polegała na konieczności realizowania polityki historycznej w celu uwolnienia historii jako nauki od wpływów totalitarnej propagandy, a jednocześnie sanacji społecznej pamięci.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • historia
  • pamięć historyczna
  • polityka historyczna
  • posttotalitaryzm
  • propaganda
 • Struktura:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: historia

MARC

 • 002 $a Polityka historyczna a historia
 • 003 $a FILIP MUSIAŁ (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-7329-886X
 • 003 $f JOANNA LUBECKA (Redaktor)
 • 003 $f Maciej Zakrzewski (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 73-88
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/polityka_historyczna_pl.pdf
 • 012 $a Polityka historyczna
 • 013 $a 2023
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a kraków
 • 017 $a 978-83-7614-583-9
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Polityka historyczna pozostaje w relacji z historią rozumianą jako dzieje, które się wydarzyły oraz jako nauka o przeszłości. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przyjmując klasyczną metodologię historyczną, a więc uznając, że istnieje prawda historyczna, winna ona być fundamentem polityki historycznej, co odróżnia ją od historycznej propagandy. Polityka historyczna powinna także pozostawać w relacji z pamięcią historyczną. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Polityka historyczna realizowana państwach, które nie doświadczyły długotrwałego narzuconego totalitaryzmu wpływającego na schematy percepcji historii i pamięć historyczną, powinna charakteryzować się odpowiedniością tez do pamięci i historiografii. W naszej części Europy, ze względu na niemal półwiecze oddziaływania na pamięć przez propagandę komunistyczną, polityka historyczna odrzucająca postkomunistyczną spuściznę pozostawać będzie częściowo w sprzeczności z pamięcią historyczną (która została zmanipulowana). REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA ZWNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Odmienność sytuacji państw posttotalitarnych od wspólnot, które nie doświadczyły długotrwałego oddziaływania totalitaryzmu, będzie polegała na konieczności realizowania polityki historycznej w celu uwolnienia historii jako nauki od wpływów totalitarnej propagandy, a jednocześnie sanacji społecznej pamięci.
 • 023 $a historia
 • 023 $a pamięć historyczna
 • 023 $a polityka historyczna
 • 023 $a posttotalitaryzm
 • 023 $a propaganda
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a historia

Dublin Core

Pliki

polityka_historyczna_pl.pdf (2,34 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny