Spory moralne – próba spojrzenia na całość

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Spory moralne – próba spojrzenia na całość
 • Autor:
 • Strony od-do: 13-30
 • Tytuł monografii: Spory moralne
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2024
 • Miejsce wydania: kraków
 • DOI: 10.35765/slowniki.380
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/spory_moralne_pl.pdf
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Przedstawiono charakterystykę różnych typów moralności, a następnie typy sporów moralnych oraz tkwiące między nimi różnice ujawniające w kontekście sporów etycznych i metaetycznych. Moralność jako twór złożony i wielowarstwowy jest przedmiotem etyki. Etycy zajmują się jej konceptualizacją i systematyzacją celem wskazania racji uzasadniających konkretne przekonania moralne. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Pokazano, że spory moralne są nieodłącznym elementem życia człowieka w każdej epoce historycznej. Wpływ na ich formułowanie i rozstrzyganie miały czynniki kulturowe, społeczne, ekonomiczne, a obecnie rozwój nauki i technologii. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Zwrócono uwagę na dwa podejścia do sporów moralnych właściwe dla etyki minimalistycznej i etyki maksymalistycznej. W tej ostatniej nie poszukuje się ostatecznych rozstrzygnięć sporów moralnych, ale dąży się do konsensusu, świadomej zgody lub kompromisu. W etyce maksymalistycznej poszukuje się zaś ostatecznych uzasadnień moralności i dlatego każde rozstrzygnięcie sporu moralnego musi mieć uzasadnienie w prawdzie o człowieku. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Etyka jest zależna od antropologii, a rozstrzygnięcie sporu moralnego zawsze zakłada odwołanie do jakichś przesłanek antropologicznych. Spory moralne są racjonalne i dyskutowalne.
 • Abstrakt w j. angielskim: DEFINITION OF THE TERM: This section describes different types of morality and moral disputes, and the differences between them that surface in the context of ethical and metaethical disputes. Morality – being a complex and multilayered area – is studied within the field of ethics. Ethicists conceptualise and systematise morality in order to find justifications for particular moral beliefs. HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERM: This section demonstrates that moral disputes have been an intrinsic element of human life in every historical epoch. In the past, they were formulated and resolved by cultural, social, and economic factors, but now developments in science and technology have taken over this role. DISCUSSION OF THE TERM: This section presents two approaches to moral disputes: minimalist ethics and maximalist ethics. The former seeks consensus, informed consent, or compromise, while the latter seeks ultimate justifications for morality and the settlement of moral disputes, thus their resolutions must be grounded in the truth about man. SYSTEMATIC REFLECTION WITH CONCLUSIONS AND RECOM-MENDATIONS: Ethics is dependent on anthropology, and the resolution of a moral dispute always presupposes a reference to some anthropological premise. Moral disputes are rational and debatable.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • dysutowalność
  • edukacja
  • etyka
  • moralność
  • spór
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Filozofii
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Spory moralne – próba spojrzenia na całość
 • 003 $a PIOTR DUCHLIŃSKI (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-9480-2730
 • 003 $f PIOTR DUCHLIŃSKI (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 13-30
 • 010 $a 10.35765/slowniki.380
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/spory_moralne_pl.pdf
 • 012 $a Spory moralne
 • 013 $a 2024
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a kraków
 • 017 $a 978-83-7614-597-6
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Przedstawiono charakterystykę różnych typów moralności, a następnie typy sporów moralnych oraz tkwiące między nimi różnice ujawniające w kontekście sporów etycznych i metaetycznych. Moralność jako twór złożony i wielowarstwowy jest przedmiotem etyki. Etycy zajmują się jej konceptualizacją i systematyzacją celem wskazania racji uzasadniających konkretne przekonania moralne. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Pokazano, że spory moralne są nieodłącznym elementem życia człowieka w każdej epoce historycznej. Wpływ na ich formułowanie i rozstrzyganie miały czynniki kulturowe, społeczne, ekonomiczne, a obecnie rozwój nauki i technologii. UJĘCIE PROBLEMOWE POJĘCIA: Zwrócono uwagę na dwa podejścia do sporów moralnych właściwe dla etyki minimalistycznej i etyki maksymalistycznej. W tej ostatniej nie poszukuje się ostatecznych rozstrzygnięć sporów moralnych, ale dąży się do konsensusu, świadomej zgody lub kompromisu. W etyce maksymalistycznej poszukuje się zaś ostatecznych uzasadnień moralności i dlatego każde rozstrzygnięcie sporu moralnego musi mieć uzasadnienie w prawdzie o człowieku. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Etyka jest zależna od antropologii, a rozstrzygnięcie sporu moralnego zawsze zakłada odwołanie do jakichś przesłanek antropologicznych. Spory moralne są racjonalne i dyskutowalne.
 • 022 $a DEFINITION OF THE TERM: This section describes different types of morality and moral disputes, and the differences between them that surface in the context of ethical and metaethical disputes. Morality – being a complex and multilayered area – is studied within the field of ethics. Ethicists conceptualise and systematise morality in order to find justifications for particular moral beliefs. HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERM: This section demonstrates that moral disputes have been an intrinsic element of human life in every historical epoch. In the past, they were formulated and resolved by cultural, social, and economic factors, but now developments in science and technology have taken over this role. DISCUSSION OF THE TERM: This section presents two approaches to moral disputes: minimalist ethics and maximalist ethics. The former seeks consensus, informed consent, or compromise, while the latter seeks ultimate justifications for morality and the settlement of moral disputes, thus their resolutions must be grounded in the truth about man. SYSTEMATIC REFLECTION WITH CONCLUSIONS AND RECOM-MENDATIONS: Ethics is dependent on anthropology, and the resolution of a moral dispute always presupposes a reference to some anthropological premise. Moral disputes are rational and debatable.
 • 023 $a dysutowalność
 • 023 $a edukacja
 • 023 $a etyka
 • 023 $a moralność
 • 023 $a spór
 • 024 $a dispute
 • 024 $a ethics
 • 024 $a maximalism
 • 024 $a minimalism
 • 024 $a morality
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii
 • 999 $a filozofia

Dublin Core

Pliki

2023_rozdział_monografii_Duchliński_P_Spory_moralne_Próba _spojrzenia_na _całość_Słowniki_Społeczne_pl.pdf (1,49 MB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny