Patrick J. Deneen "Dlaczego liberalizm zawiódł?"

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Patrick J. Deneen "Dlaczego liberalizm zawiódł?"
 • Autor/Autorzy: Piotr Sawczyński (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Myśl Polityczna. Political Thought
 • Rok: 2022
 • Tom: 16
 • Numer: 5
 • ISSN: 2658-2295
 • Adres www:: https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/704C54C558ED7C2CC1258A20006E234F/$file/8_Piotr%20Sawczy%C5%84ski_MP%205(16)2022_internetA.pdf
 • Strony od-do: 159-167
 • Abstrakt:
  • Książka Patricka J. Deneena to kolejna w ostatnich latach praca wieszcząca rychły koniec liberalizmu, który miałby zapaść się pod ciężarem fundujących go sprzeczności. Jej autor proponuje integralną krytykę liberalizmu zarówno jako ideologii ekonomicznej, jak i politycznej. Choć jej aporie piętnuje przekonująco, to jednak w swojej argumentacji dopuszcza się licznych nadużyć, które zostają naświetlone w niniejszej recenzji.
  • Patrick J. Deneen’s book is another work in recent years prophesying the imminent demise of liberalism, which would collapse under the weight of its founding contradictions. The author offers an integral critique of liberalism both as an economic and political ideology. Although he convincingly denounces its aporias, his argumentation suffers from a number of errors of reasoning, which are high-lighted in this review.
 • Słowa kluczowe:
  • demokracja
  • komunitryzm
  • liberalizm
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Patrick J. Deneen "Dlaczego liberalizm zawiódł?"
 • 003 $a Piotr Sawczyński (Autor)
 • 004 $a Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
 • 006 $a Myśl Polityczna. Political Thought
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 16
 • 010 $a 5
 • 011 $a 2658-2295
 • 014 $a https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/704C54C558ED7C2CC1258A20006E234F/$file/8_Piotr%20Sawczy%C5%84ski_MP%205(16)2022_internetA.pdf
 • 015 $a 159-167
 • 019 $a Książka Patricka J. Deneena to kolejna w ostatnich latach praca wieszcząca rychły koniec liberalizmu, który miałby zapaść się pod ciężarem fundujących go sprzeczności. Jej autor proponuje integralną krytykę liberalizmu zarówno jako ideologii ekonomicznej, jak i politycznej. Choć jej aporie piętnuje przekonująco, to jednak w swojej argumentacji dopuszcza się licznych nadużyć, które zostają naświetlone w niniejszej recenzji.
 • 020 $a Patrick J. Deneen’s book is another work in recent years prophesying the imminent demise of liberalism, which would collapse under the weight of its founding contradictions. The author offers an integral critique of liberalism both as an economic and political ideology. Although he convincingly denounces its aporias, his argumentation suffers from a number of errors of reasoning, which are high-lighted in this review.
 • 021 $a demokracja
 • 021 $a komunitryzm
 • 021 $a liberalizm
 • 022 $a communitarianism
 • 022 $a democracy
 • 022 $a liberalism
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

8_Piotr Sawczyński_MP 5(16)2022_internetA.pdf (263 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny