Zarządzenie nr 63/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 63_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz.pdf (201 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych stu.pdf (565 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny