Przetwarzanie danych osobowych przez członków wspólnoty religijnej świadków Jehowy

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Przetwarzanie danych osobowych przez członków wspólnoty religijnej świadków Jehowy
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2023
 • Tom: I
 • Numer: XXIII
 • ISSN: 1644-9126
 • e-ISSN: 2720-7552
 • DOI: 10.5604/01.3001.0053.3228
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=606604
 • Strony od-do: 81-94
 • Abstrakt: Autor przedstawia spór prowadzony w Finlandii o decyzję zakazującą wspólnocie religijnej świadków Jehowy zbierania i innego przetwarzania danych osobowych w ramach działalności kaznodziejskiej. Władze publiczne tego państwa uznały, że wspólnota i jej członkowie są administratorami danych osobowych i podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie tych danych. Zdaniem wspólnoty działalność kaznodziejska należy do indywidualnych praktyk religijnych. Dane, zbierane wyłącznie z własnej, osobistej inicjatywy członków wspólnoty świadków Jehowy, nie stanowią zbioru danych, a wspólnota nie może być uznawana za administratora danych osobowych. Sąd odsyłający w pytaniach prejudycjalnych zajmował stanowisko, że taka działalność nie podlega wyłączeniu przewidzianemu w art. 3 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 95/46. Nie był jednak pewien, czy działalność kaznodziejska może zostać uznana za czynność o czysto osobistym lub domowym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 95/46. Wielka Izba TSUE wydała wyważony wyrok, uwzględniając z jednej strony prawo do poszanowania życia prywatnego, a z drugiej – nie mniej ważne – uprawnienie do wolności religii.
 • Słowa kluczowe:
  • administrator danych
  • dane osobowe
  • działalność kaznodziejska
  • przetwarzanie danych osobowych
  • świadkowie Jehowy
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Przetwarzanie danych osobowych przez członków wspólnoty religijnej świadków Jehowy
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2023
 • 009 $a I
 • 010 $a XXIII
 • 011 $a 1644-9126
 • 012 $a 2720-7552
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0053.3228
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=606604
 • 015 $a 81-94
 • 019 $a Autor przedstawia spór prowadzony w Finlandii o decyzję zakazującą wspólnocie religijnej świadków Jehowy zbierania i innego przetwarzania danych osobowych w ramach działalności kaznodziejskiej. Władze publiczne tego państwa uznały, że wspólnota i jej członkowie są administratorami danych osobowych i podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie tych danych. Zdaniem wspólnoty działalność kaznodziejska należy do indywidualnych praktyk religijnych. Dane, zbierane wyłącznie z własnej, osobistej inicjatywy członków wspólnoty świadków Jehowy, nie stanowią zbioru danych, a wspólnota nie może być uznawana za administratora danych osobowych. Sąd odsyłający w pytaniach prejudycjalnych zajmował stanowisko, że taka działalność nie podlega wyłączeniu przewidzianemu w art. 3 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 95/46. Nie był jednak pewien, czy działalność kaznodziejska może zostać uznana za czynność o czysto osobistym lub domowym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 95/46. Wielka Izba TSUE wydała wyważony wyrok, uwzględniając z jednej strony prawo do poszanowania życia prywatnego, a z drugiej – nie mniej ważne – uprawnienie do wolności religii.
 • 021 $a administrator danych
 • 021 $a dane osobowe
 • 021 $a działalność kaznodziejska
 • 021 $a przetwarzanie danych osobowych
 • 021 $a świadkowie Jehowy
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Świątkowski A_Nr XXII_Przetwarzanie danych osobowych.....pdf (162 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny