ONLINE EMPLOYMENT TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL AGE: COLLECTION OF ESSAYS

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: ONLINE EMPLOYMENT TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL AGE: COLLECTION OF ESSAYS
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2024
 • Tom: 1
 • Numer: XXIV
 • ISSN: 1644-9126
 • DOI: 10.5604/01.3001.0054.4696
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=621173
 • Strony od-do: 281-297
 • Abstrakt:
  • : Praca platformowa, która wyłoniła się niedawno jako odrębna technologia zatrudnienia w epoce postindustrialnej, sprowadzona na świat przez „Przemysł 4.0”, w większości krajów europejskich nie jest regulowana przepisami prawa pracy ani przepisami innych gałęzi prawa. Status prawny osób pracujących na cyfrowych platformach pracy jest niepewny. Osoby zatrudnione online za pośrednictwem platformy pracują na własne ryzyko. Nie mają prawa do ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i medycznej ani prawa do świadczeń pomocy społecznej. Praca nie jest towarem, nie jest usługą ludzką, nie jest technologią. W aktualnym stanie wiedzy nie wiadomo dokładnie, czym są europejskie technologie zatrudnienia.
  • Platform work, which has recently emerged as a distinct employment technology in the post-industrial era, brought to the world by “Industry 4.0”, is not regulated by labour law or other branches of law in most European countries. The legal status of people working on digital labour platforms is uncertain. People employed online through the platform work at their own risk. They have no right to health care, social security, social and medical assistance, or the right to social assistance benefits. Labour is not a commodity, it is not a human service, it is not a technology. At the current state of knowledge, it is not clear exactly what European employment technologies are.
 • Słowa kluczowe:
  • era cyfrowa
  • praca platformowa
  • rewolucja przemysłowa
  • technologie elektronicznego zatrudnienia
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a ONLINE EMPLOYMENT TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL AGE: COLLECTION OF ESSAYS
 • 003 $a ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2024
 • 009 $a 1
 • 010 $a XXIV
 • 011 $a 1644-9126
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0054.4696
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=621173
 • 015 $a 281-297
 • 019 $a : Praca platformowa, która wyłoniła się niedawno jako odrębna technologia zatrudnienia w epoce postindustrialnej, sprowadzona na świat przez „Przemysł 4.0”, w większości krajów europejskich nie jest regulowana przepisami prawa pracy ani przepisami innych gałęzi prawa. Status prawny osób pracujących na cyfrowych platformach pracy jest niepewny. Osoby zatrudnione online za pośrednictwem platformy pracują na własne ryzyko. Nie mają prawa do ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i medycznej ani prawa do świadczeń pomocy społecznej. Praca nie jest towarem, nie jest usługą ludzką, nie jest technologią. W aktualnym stanie wiedzy nie wiadomo dokładnie, czym są europejskie technologie zatrudnienia.
 • 020 $a Platform work, which has recently emerged as a distinct employment technology in the post-industrial era, brought to the world by “Industry 4.0”, is not regulated by labour law or other branches of law in most European countries. The legal status of people working on digital labour platforms is uncertain. People employed online through the platform work at their own risk. They have no right to health care, social security, social and medical assistance, or the right to social assistance benefits. Labour is not a commodity, it is not a human service, it is not a technology. At the current state of knowledge, it is not clear exactly what European employment technologies are.
 • 021 $a era cyfrowa
 • 021 $a praca platformowa
 • 021 $a rewolucja przemysłowa
 • 021 $a technologie elektronicznego zatrudnienia
 • 022 $a digital age
 • 022 $a electronic employment technologies
 • 022 $a industrial revolution
 • 022 $a platform work
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2024_art_Świątkowski A_XXIV_Online Employment Technologies.....pdf (195 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny