Komunikat nr 7/2023/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Pani mgr Aliny Ewy Zemełki w roku akademickim 2023/2024 w dyscyplinie filozofia.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Komunikat nr 7-2023-2024 Dyrektora SD ( powołania Komisji do oceny śródokresowej - Alina Zemełka ).pdf (525 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny