Zarządzenie nr 70/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na usługi składu i łamania publikacji naukowych dla potrzeb Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 70_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie_ powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publiczny.pdf (397 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny