Uchwała nr 62/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie: przyporządkowania kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm)

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 62_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie_ przyporządkowania kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- jednolite studia magisterskie, profil og.pdf (351 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny