Uchwała nr 75/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr 43/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz wzorów dokumentacji programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 75_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. W sprawie_ wprowadzenia zmian w Uchwale nr 43_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w.pdf (272 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny