Zarządzenie nr 2/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie otrzymywania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego od roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 2/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie otrzymywania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego od roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 2/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie otrzymywania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego od roku akademickiego 2020/2021

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny