Zarządzenie nr 16/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi dla studentów i doktorantów, którzy ponieśli negatywne konsekwencje przez trwający stan epidemii SARS-CoV-2, oraz przez wprowadzenie ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 16_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi dla studentów i doktorantów, którzy ponieśli negatywne konsekwencj.pdf (148 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny