Zarządzenie nr 33/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 33_2018_2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. (1).pdf (352 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny