Zarządzenie nr 33/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych (2018-2021)

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 33_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnio.pdf (271 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 33_2020_2021 Rektora AIK z dnia .pdf (418 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 33_2020_2021.pdf (411 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny