Zarządzenie nr 50/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie druku i dostawy materiałów promocyjnych dla potrzeb Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 50_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień pub.pdf (230 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny