Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie
 • Autor/Autorzy: PIOTR GIEREK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education
 • Rok: 2022
 • Tom: 2(117)/2022
 • Numer: 2
 • ISSN: ISSN 1507-6563
 • e-ISSN: e-ISSN 2391-8020
 • DOI: DOI: 10.34866/pj4r-w142
 • Adres www:: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2022/2/10_2_2022.pdf
 • Strony od-do: 125-135
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Podejmowanie aktywności w wieku senioralnym jest istotne w utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej, a także w podtrzymywaniu samodzielności osoby starszej. Aktywność wpływa na ogólny dobrostan seniora, „jest lekiem” na samotność, nudę czy depresję, a w znaczeniu szerszym przyczynia się do zmniejszenia skutków wykluczenia społecznego osób starszych w społeczeństwie. Aktywność w życiu seniora może również na dalszy plan odsunąć sędziwą starość, może nie tylko dodać seniorom „lat do życia”, ale przede wszystkim „życia do lat”.Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie założeń programu Senior+, który umożliwia rozwój i wzmocnienie aktywności u osób starszych, na przykładzie działalności Klubu Senior+ w Chorzowie.
  • Taking up activity in the elderly age maintains physical and mental fitness and it is important for the independence of the elderly. Activity affects the general well-being of seniors, it is a cure for loneliness, boredom and depression. It also prevents seniors from social exclusion. Activity in the life of a senior puts the old age aside, it adds “life to passing years.” The aim of the article is to present the assumptions of the Senior+ program, which enables the development and strengthening of activity of the elderly. The Senior+ Club in Chorzów is provided here as an example.
 • Słowa kluczowe:
  • aktywizacja seniorów
  • aktywność społeczna
  • kluby seniora
  • osoby starsze
  • starość
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie
 • 003 $b 0000-0003-1431-795X
 • 003 $a PIOTR GIEREK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 005 $a Praca oryginalna
 • 006 $a Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 2(117)/2022
 • 010 $a 2
 • 011 $a ISSN 1507-6563
 • 012 $a e-ISSN 2391-8020
 • 013 $a DOI: 10.34866/pj4r-w142
 • 014 $a https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2022/2/10_2_2022.pdf
 • 015 $a 125-135
 • 017 $a polski
 • 019 $a Podejmowanie aktywności w wieku senioralnym jest istotne w utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej, a także w podtrzymywaniu samodzielności osoby starszej. Aktywność wpływa na ogólny dobrostan seniora, „jest lekiem” na samotność, nudę czy depresję, a w znaczeniu szerszym przyczynia się do zmniejszenia skutków wykluczenia społecznego osób starszych w społeczeństwie. Aktywność w życiu seniora może również na dalszy plan odsunąć sędziwą starość, może nie tylko dodać seniorom „lat do życia”, ale przede wszystkim „życia do lat”.Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie założeń programu Senior+, który umożliwia rozwój i wzmocnienie aktywności u osób starszych, na przykładzie działalności Klubu Senior+ w Chorzowie.
 • 020 $a Taking up activity in the elderly age maintains physical and mental fitness and it is important for the independence of the elderly. Activity affects the general well-being of seniors, it is a cure for loneliness, boredom and depression. It also prevents seniors from social exclusion. Activity in the life of a senior puts the old age aside, it adds “life to passing years.” The aim of the article is to present the assumptions of the Senior+ program, which enables the development and strengthening of activity of the elderly. The Senior+ Club in Chorzów is provided here as an example.
 • 021 $a aktywizacja seniorów
 • 021 $a aktywność społeczna
 • 021 $a kluby seniora
 • 021 $a osoby starsze
 • 021 $a starość
 • 022 $a activation of seniors
 • 022 $a elderly
 • 022 $a old age
 • 022 $a seniors clubs
 • 022 $a social activity
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core