Zarządzenie nr 72/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 72_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, je (1).pdf (219 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny