Zarządzenie nr 77/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz w sprawie wysokości opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 77_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru umowy oraz w sprawie wysokości opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie.pdf (278 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. (1).docx (31,1 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. (1).docx (35,5 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny