Niskocząsteczkowe inhibitory zależnego od PERK szlaku sygnalizacyjnego adaptacyjnej odpowiedzi na stres w celowanej terapii raka jelita grubego: Small-molecule inhibitors of the PERK-mediated Unfolded Protein Response signaling pathway in targeted therapy for colorectal cancer

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Niskocząsteczkowe inhibitory zależnego od PERK szlaku sygnalizacyjnego adaptacyjnej odpowiedzi na stres w celowanej terapii raka jelita grubego: Small-molecule inhibitors of the PERK-mediated Unfolded Protein Response signaling pathway in targeted therapy for colorectal cancer
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Polish Journal of Surgery
 • Rok: 2022
 • Tom: 6
 • Numer: 94
 • ISSN: 0032-373X
 • DOI: 10.5604/01.3001.0015.7948
 • Adres www:: https://ppch.pl/resources/html/article/details?id=228468
 • Strony od-do: 17-25
 • Język:
  • polski
  • angielski
 • Abstrakt:
  • Najnowsze dane wskazują, że stres retikulum endoplazmatycznego (ER) i szlak sygnałowy adaptacyjnej odpowiedz na stres (UPR) zależny od PERK mogą stanowić kluczowe czynniki w patogenezie raka jelita grubego (RJG) na poziomie molekularnym. Obecnie stosowane strategie leczenia przeciwnowotworowego są nadal niewystarczające, ponieważ pacjenci cierpią z powodu różnych skutków ubocznych, które są wywoływane przez środki terapeutyczne charakteryzują się nieswoistym działaniem w komórkach prawidłowych i rakowych. Zatem, głównym celem prezentowanych badań była analiza efektywności niskocząsteczkowego inhibitora PERK NCI 12487 w modelu komórkowym in vitro RJG. Badanie przeprowadzono na liniach komórkowych raka jelita grubego HT-29 oraz prawidłowej ludzkiej linii komórek nabłonka okrężnicy CCD 841 CoN. Cytotoksyczność mierzono za pomocą testu XTT, ocenę apoptozy przeprowadzono za pomocą testu aktywności kaspazy-3, natomiast analizę cyklu komórkowego za pomocą barwienia jodkiem propidyny (PI). Uzyskane wyniki wykazały, że badany związek jest selektywny tylko w stosunku do komórek nowotworowych HT-29, gdyż przy stężeniu 25 µM istotnie zmniejszał żywotność komórek HT-29 w sposób zależny od dawki i czasu, wywoływał zwiększoną aktywność kaspazy-3 i zatrzymał cykl komórkowy w fazie G2/M. Ponadto związek NCI 12487 znacząco zmniejszał żywotność komórek HT-29, zwiększał aktywność kaspazy-3 oraz procent komórek w fazie sub-G0/G1, w ten sposób promując apoptozę komórek rakowych HT-29 w warunkach indukowanego stresu ER. Na podstawie uzyskanych wyników w niniejszym badaniu można stwierdzić, iż niskocząsteczkowe modulatory szlaku sygnałowego UPR zależnego od PERK mogą stanowić innowacyjną, celowaną strategię leczenia RJG.
  • The newest data has reported that endoplasmic reticulum (ER) stress and PERK-dependent Unfolded Protein Response (UPR) signaling pathway may constitute a key factors in colorectal cancer (CRC) pathogenesis on the molecular level. Nowadays used anti-cancer treatment strategies are still insufficient, since patients suffer from various side effects, that are directly evoked via therapeutic agents that are characterized by non-specific action in normal and cancer cells. Thereby, the main aim of the presented research was to analyze the effectiveness of the small-molecule PERK inhibitor NCI 12487 in an in vitro cellular model of CRC. The study was performed on colorectal cancer HT-29 and normal human colon epithelial CCD 841 CoN cell lines. The cytotoxicity was measured by XTT assay, evaluation of apoptosis was performed by caspase-3 assay, whereas cell cycle analysis via the propidium iodide (PI) staining. Results obtained have demonstrated that investigated compound is selective only for HT-29 cancer cells, since at 25 µM concentration it significantly decreased HT-29 cells viability in a dose- and time-dependent manner, evoked increased caspase-3 activity and arrest in G2/M phase of the cell cycle. Moreover, NCI 12487 compound markedly decreased HT-29 cells viability, increased caspase-3 activity and percentage of cells in sub-G0/G1, thus promoted apoptosis of cancer HT-29 cells with induced ER stress conditions. Thus, based on results obtained in this study it may be concluded that small-molecule modulators of the PERK-dependent UPR signaling pathway may constitute an innovative, targeted treatment strategy against CRC.
 • Słowa kluczowe:
  • apoptoza
  • inhibitory PERK
  • leczenie nowotworów
  • Rak Jelita Grubego
  • stres retikulum endoplazmatycznego
  • szlak adaptacyjnej odpowiedzi na stres
 • Dyscyplina: nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Niskocząsteczkowe inhibitory zależnego od PERK szlaku sygnalizacyjnego adaptacyjnej odpowiedzi na stres w celowanej terapii raka jelita grubego: Small-molecule inhibitors of the PERK-mediated Unfolded Protein Response signaling pathway in targeted therapy for colorectal cancer
 • 003 $a Adam Dziki (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Wioletta Rozpedek-Kamińska (Autor)
 • 003 $a Ireneusz Majsterek (Autor)
 • 003 $a Danuta Piotrzkowska (Autor)
 • 003 $a Grzegorz Galita (Autor)
 • 003 $a Dariusz Pytel (Autor)
 • 003 $a Łukasz Dziki (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Polish Journal of Surgery
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 6
 • 010 $a 94
 • 011 $a 0032-373X
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0015.7948
 • 014 $a https://ppch.pl/resources/html/article/details?id=228468
 • 015 $a 17-25
 • 017 $a polski
 • 018 $a angielski
 • 019 $a Najnowsze dane wskazują, że stres retikulum endoplazmatycznego (ER) i szlak sygnałowy adaptacyjnej odpowiedz na stres (UPR) zależny od PERK mogą stanowić kluczowe czynniki w patogenezie raka jelita grubego (RJG) na poziomie molekularnym. Obecnie stosowane strategie leczenia przeciwnowotworowego są nadal niewystarczające, ponieważ pacjenci cierpią z powodu różnych skutków ubocznych, które są wywoływane przez środki terapeutyczne charakteryzują się nieswoistym działaniem w komórkach prawidłowych i rakowych. Zatem, głównym celem prezentowanych badań była analiza efektywności niskocząsteczkowego inhibitora PERK NCI 12487 w modelu komórkowym in vitro RJG. Badanie przeprowadzono na liniach komórkowych raka jelita grubego HT-29 oraz prawidłowej ludzkiej linii komórek nabłonka okrężnicy CCD 841 CoN. Cytotoksyczność mierzono za pomocą testu XTT, ocenę apoptozy przeprowadzono za pomocą testu aktywności kaspazy-3, natomiast analizę cyklu komórkowego za pomocą barwienia jodkiem propidyny (PI). Uzyskane wyniki wykazały, że badany związek jest selektywny tylko w stosunku do komórek nowotworowych HT-29, gdyż przy stężeniu 25 µM istotnie zmniejszał żywotność komórek HT-29 w sposób zależny od dawki i czasu, wywoływał zwiększoną aktywność kaspazy-3 i zatrzymał cykl komórkowy w fazie G2/M. Ponadto związek NCI 12487 znacząco zmniejszał żywotność komórek HT-29, zwiększał aktywność kaspazy-3 oraz procent komórek w fazie sub-G0/G1, w ten sposób promując apoptozę komórek rakowych HT-29 w warunkach indukowanego stresu ER. Na podstawie uzyskanych wyników w niniejszym badaniu można stwierdzić, iż niskocząsteczkowe modulatory szlaku sygnałowego UPR zależnego od PERK mogą stanowić innowacyjną, celowaną strategię leczenia RJG.
 • 020 $a The newest data has reported that endoplasmic reticulum (ER) stress and PERK-dependent Unfolded Protein Response (UPR) signaling pathway may constitute a key factors in colorectal cancer (CRC) pathogenesis on the molecular level. Nowadays used anti-cancer treatment strategies are still insufficient, since patients suffer from various side effects, that are directly evoked via therapeutic agents that are characterized by non-specific action in normal and cancer cells. Thereby, the main aim of the presented research was to analyze the effectiveness of the small-molecule PERK inhibitor NCI 12487 in an in vitro cellular model of CRC. The study was performed on colorectal cancer HT-29 and normal human colon epithelial CCD 841 CoN cell lines. The cytotoxicity was measured by XTT assay, evaluation of apoptosis was performed by caspase-3 assay, whereas cell cycle analysis via the propidium iodide (PI) staining. Results obtained have demonstrated that investigated compound is selective only for HT-29 cancer cells, since at 25 µM concentration it significantly decreased HT-29 cells viability in a dose- and time-dependent manner, evoked increased caspase-3 activity and arrest in G2/M phase of the cell cycle. Moreover, NCI 12487 compound markedly decreased HT-29 cells viability, increased caspase-3 activity and percentage of cells in sub-G0/G1, thus promoted apoptosis of cancer HT-29 cells with induced ER stress conditions. Thus, based on results obtained in this study it may be concluded that small-molecule modulators of the PERK-dependent UPR signaling pathway may constitute an innovative, targeted treatment strategy against CRC.
 • 021 $a apoptoza
 • 021 $a inhibitory PERK
 • 021 $a leczenie nowotworów
 • 021 $a Rak Jelita Grubego
 • 021 $a stres retikulum endoplazmatycznego
 • 021 $a szlak adaptacyjnej odpowiedzi na stres
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core