O PROBLEMACH RODZIN Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I FORMACH POMOCY

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: O PROBLEMACH RODZIN Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I FORMACH POMOCY
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS
 • Rok: 2022
 • Tom: II
 • Numer: 1
 • ISSN: ISSN 2720-3484
 • Adres www:: https://ojs.wsps.pl/index.php/ojs/issue/view/2/13
 • Strony od-do: 89-108
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Głównym założeniem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych z pięcioma rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu. Problemy poruszane w badaniach koncentrowały się wokół trudności wychowawczych występujących w rodzinach z dzieckiem ze spektrum autyzmu, a także dotyczyły form pomocy i wsparcia tym rodzinom. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego. Przeprowadzone badania pokazują, że wychowywanie dziecka ze spektrum autyzmu nie jest pozbawione trudności i wyzwań. Problemy te głównie wynikają ze specyficznych zachowań dziecka, zmian w sferze materialnej rodziny oraz konieczności zwiększonego zaangażowania rodziców w wychowanie dziecka. Ponadto wiążą się one również ze specyfiką samego zaburzenia, problemami związanymi z późną lub nietrafną diagnozą zaburzeń dziecka, a także pośrednio z oczekiwaniami dotyczącymi form pomocy i wsparcia rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • The main assumption of the article is to present the results of research carried out with five parents of children with autism spectrum disorders. The concerns raised in the research focused on the educational difficulties amongst families with children suffering from autism spectrum disorders, as well as the forms of possible assistance and support for these families. The basic research tool was a categorised interview questionnaire. The conducted research shows that raising a child suffering from autism spectrum disorder is not devoid of any difficulties and challenges. These concerns mainly stem from specific behaviour of the child, changes in the material realm of the family and the necessity for increased parental involvement in the upbringing of the child. Moreover, they are also associ-ated with the specific character of the disorder itself, problems related to the wrong or late diagnosis of the child’s disorders, and also – indirectly – with expectations regarding the forms of help and support for families with children suffering from autism spectrum disorders.
 • Słowa kluczowe:
  • autyzm
  • dziecko z niepełnosprawnością
  • rodzina
  • wychowanie
 • Dyscyplina: nauki socjologiczne

MARC

 • 002 $a O PROBLEMACH RODZIN Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I FORMACH POMOCY
 • 003 $a PIOTR GIEREK (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-1431-795X
 • 003 $a Kamila Bubała (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS
 • 008 $a 2022
 • 009 $a II
 • 010 $a 1
 • 011 $a ISSN 2720-3484
 • 014 $a https://ojs.wsps.pl/index.php/ojs/issue/view/2/13
 • 015 $a 89-108
 • 017 $a polski
 • 019 $a Głównym założeniem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych z pięcioma rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu. Problemy poruszane w badaniach koncentrowały się wokół trudności wychowawczych występujących w rodzinach z dzieckiem ze spektrum autyzmu, a także dotyczyły form pomocy i wsparcia tym rodzinom. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu skategoryzowanego. Przeprowadzone badania pokazują, że wychowywanie dziecka ze spektrum autyzmu nie jest pozbawione trudności i wyzwań. Problemy te głównie wynikają ze specyficznych zachowań dziecka, zmian w sferze materialnej rodziny oraz konieczności zwiększonego zaangażowania rodziców w wychowanie dziecka. Ponadto wiążą się one również ze specyfiką samego zaburzenia, problemami związanymi z późną lub nietrafną diagnozą zaburzeń dziecka, a także pośrednio z oczekiwaniami dotyczącymi form pomocy i wsparcia rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 • 020 $a The main assumption of the article is to present the results of research carried out with five parents of children with autism spectrum disorders. The concerns raised in the research focused on the educational difficulties amongst families with children suffering from autism spectrum disorders, as well as the forms of possible assistance and support for these families. The basic research tool was a categorised interview questionnaire. The conducted research shows that raising a child suffering from autism spectrum disorder is not devoid of any difficulties and challenges. These concerns mainly stem from specific behaviour of the child, changes in the material realm of the family and the necessity for increased parental involvement in the upbringing of the child. Moreover, they are also associ-ated with the specific character of the disorder itself, problems related to the wrong or late diagnosis of the child’s disorders, and also – indirectly – with expectations regarding the forms of help and support for families with children suffering from autism spectrum disorders.
 • 021 $a autyzm
 • 021 $a dziecko z niepełnosprawnością
 • 021 $a rodzina
 • 021 $a wychowanie
 • 022 $a autism
 • 022 $a disabled child
 • 022 $a family
 • 022 $a upbringing
 • 966 $a nauki socjologiczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core