Edukacja zintegrowana w dobie jakościowego kryzysu dydaktycznego

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Edukacja zintegrowana w dobie jakościowego kryzysu dydaktycznego
 • Autor/Autorzy: JOLANTA KARBOWNICZEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2154
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2154
 • Strony od-do: 121-128
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Próba oceny przejawiającego się w edukacji zintegrowanej kryzysu dydaktycznego – jakościowego, mającego miejsce w typowej szkole na tradycyjnych zajęciach z dziećmi w klasach I‑III. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule analizom krytycznym poddano złożoność, niejasności i bariery realizacji przez nauczycieli koncepcji integracji w praktykach społecznych pod kątem jakościowym. Zastosowano metodę opisowo‑eksplanacyjno‑interpretacyjną. PROCES WYWODU: Zaprezentowano kluczowe znaczenie wczesnej edukacji dziecka pod kątem jakości kształcenia istniejącego stanu faktycznego w szkołach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskazanie jakościowych strategii wspierania całościowego rozwoju dziecka. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Metamorfoza sposobu nauczania – uczenia się, poszukiwanie tropów „inności” konstruktywistycznej.
  • RESEARCH OBJECTIVE: An attempt to assess the didactic‑qualitative crisis manifested in integrated education, taking place in a typical school during traditional classes with children in grades 1‑3. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the presented article, qualitative – critical analysis covered the complexity, ambiguities and barriers to the implementation of the concept of integration in social practices by teachers The descriptive‑explanatory‑interpretative method was used. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The key importance of early childhood education was presented in terms of the quality of education in the actually existing state in schools. RESEARCH RESULTS: Indication of qualitative strategies supporting holistic development of the child. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Metamorphosis of the way of teaching – learning, searching for traces of constructivist “otherness.”
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Edukacja zintegrowana w dobie jakościowego kryzysu dydaktycznego
 • 003 $b 0000-0003-4746-3814
 • 003 $a JOLANTA KARBOWNICZEK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2154
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2154
 • 015 $a 121-128
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Próba oceny przejawiającego się w edukacji zintegrowanej kryzysu dydaktycznego – jakościowego, mającego miejsce w typowej szkole na tradycyjnych zajęciach z dziećmi w klasach I‑III. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule analizom krytycznym poddano złożoność, niejasności i bariery realizacji przez nauczycieli koncepcji integracji w praktykach społecznych pod kątem jakościowym. Zastosowano metodę opisowo‑eksplanacyjno‑interpretacyjną. PROCES WYWODU: Zaprezentowano kluczowe znaczenie wczesnej edukacji dziecka pod kątem jakości kształcenia istniejącego stanu faktycznego w szkołach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskazanie jakościowych strategii wspierania całościowego rozwoju dziecka. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Metamorfoza sposobu nauczania – uczenia się, poszukiwanie tropów „inności” konstruktywistycznej.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: An attempt to assess the didactic‑qualitative crisis manifested in integrated education, taking place in a typical school during traditional classes with children in grades 1‑3. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the presented article, qualitative – critical analysis covered the complexity, ambiguities and barriers to the implementation of the concept of integration in social practices by teachers The descriptive‑explanatory‑interpretative method was used. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The key importance of early childhood education was presented in terms of the quality of education in the actually existing state in schools. RESEARCH RESULTS: Indication of qualitative strategies supporting holistic development of the child. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Metamorphosis of the way of teaching – learning, searching for traces of constructivist “otherness.”
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Karbowniczek_Edukacja zintegrowana w dobie.pdf (379 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny