Interpersonal communication versus building priestly community: Komunikacja interpersonalna a budowanie wspólnoty kapłańskiej - Article in two languages

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Interpersonal communication versus building priestly community: Komunikacja interpersonalna a budowanie wspólnoty kapłańskiej - Article in two languages
 • Autor/Autorzy: JERZY SMOLEŃ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2082-7067
 • DOI: 10.34766/fetr.v46i2.842
 • Adres www:: https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/842
 • Strony od-do: 318-340
 • Abstrakt:
  • Budowanie prawdziwej wspólnoty kapłańskiej bez właściwego stylu komunikowania się jest niemożliwe. Poprawne, dobre relacje międzyludzkie wynikające ze sztuki porozumiewania się budzą nadzieję i dodają odwagi do troski o rozwój i jakość funkcjonowania konkretnej wspólnoty. Stają się też siłą motywującą do podejmowania działań zmierzających do własnego rozwoju, do aktualizacji siebie poprzez współdziałanie. Życie codzienne pokazuje, że są jednak elementy, które utrudniają budowanie satysfakcjonującej wspólnoty kapłańskiej. Kryzysy, wstrząsy, klęski, które są częścią naszego życia, dotykają również wspólnoty kapłańskie. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, które przedstawiają istotne elementy komunikacji interpersonalnej, utrudniające i ułatwiające budowanie wspólnot, myślę że, nie tylko osób duchownych.
  • Building a real priestly community without proper communication style is impossible. Accurate and good interpersonal relationships resulting from the act of communication raise hope and give courage to concern for the development and the quality of the functioning of a specific community. They also become the motivating influence in taking actions to deal with own development and with self-actualisation through cooperation. Everyday life shows that there are certain elements which impede building a satisfactory priestly community. Crises, shocks, disasters which are a part of our life also affect the priestly community. The article shows research results which present significant elements of interpersonal communication impeding and facilitating building communities, in my opinion, not only priests.
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Interpersonal communication versus building priestly community: Komunikacja interpersonalna a budowanie wspólnoty kapłańskiej - Article in two languages
 • 003 $a JERZY SMOLEŃ (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-1655-1248
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2082-7067
 • 013 $a 10.34766/fetr.v46i2.842
 • 014 $a https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/842
 • 015 $a 318-340
 • 019 $a Budowanie prawdziwej wspólnoty kapłańskiej bez właściwego stylu komunikowania się jest niemożliwe. Poprawne, dobre relacje międzyludzkie wynikające ze sztuki porozumiewania się budzą nadzieję i dodają odwagi do troski o rozwój i jakość funkcjonowania konkretnej wspólnoty. Stają się też siłą motywującą do podejmowania działań zmierzających do własnego rozwoju, do aktualizacji siebie poprzez współdziałanie. Życie codzienne pokazuje, że są jednak elementy, które utrudniają budowanie satysfakcjonującej wspólnoty kapłańskiej. Kryzysy, wstrząsy, klęski, które są częścią naszego życia, dotykają również wspólnoty kapłańskie. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, które przedstawiają istotne elementy komunikacji interpersonalnej, utrudniające i ułatwiające budowanie wspólnot, myślę że, nie tylko osób duchownych.
 • 020 $a Building a real priestly community without proper communication style is impossible. Accurate and good interpersonal relationships resulting from the act of communication raise hope and give courage to concern for the development and the quality of the functioning of a specific community. They also become the motivating influence in taking actions to deal with own development and with self-actualisation through cooperation. Everyday life shows that there are certain elements which impede building a satisfactory priestly community. Crises, shocks, disasters which are a part of our life also affect the priestly community. The article shows research results which present significant elements of interpersonal communication impeding and facilitating building communities, in my opinion, not only priests.
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

Smolen-Interpersonal communication versus building priestly community Komunikacja interpersonalna a budowanie wspólnoty kapłańskiej - Article in two languages.pdf (364 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny