Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a - Pastoralism and the War in The Rainbow and Women in Love by D.H. Lawrence

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a - Pastoralism and the War in The Rainbow and Women in Love by D.H. Lawrence
 • Autor/Autorzy: SYLWIA WOJCIECHOWSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
 • Rok: 2021
 • ISSN: 2299-7458
 • DOI: 10.18778/2299-7458.10.12
 • Adres www:: https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury
 • Strony od-do: 219-232
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Dla literatury i kultury brytyjskiej Wielka Wojna stanowi cezurę, wyraźnie oddzilając czasy pokoju i stabilizacji wiktoriańskiej i edwardiańskiej od niepewności wpisanej w wojenną i powojenną rzeczywistość. Stanowczy zwrot w obrazowaniu uwidocznia się na wielu płaszczyznach, również w nagłym zwrocie ku twórczości o charakterze (pseudo)pastoralnym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dwóch powieści D.H. Lawrence’a, Tęcza (1915) oraz Zakochane kobiety (1920), dokonywana w świetle konwencji sielankowej. Celem podjętych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu wojenna rzeczywistość oraz osobiste doświadczenia autora mają wpływ na kształt pastoralizmu w obu powieściach.
  • The Great War is a watershed moment in the history of British literaturę and culture; the pre-WWI period denotes the time of late-Victorian and Edwardian stability whereas the second decade of the twentieth century means instability and uncertainty reaching far beyond the limits of the world of art. The tumult becomes discernible in numerous areas, and in the first place, in a sudden re-awakening of interest in (pseudo)pastoral literature. The article examines two novels by D.H. Lawrence, The Rainbow (1915) and Women in Love (1920), in terms of their endorsement of the pastoral mode. The major question is to what extent the war time reality influenced the imagery and the application of the well-known pastoral topoi in the literary works under examination.
 • Słowa kluczowe:
  • poezja georgiańska
  • (pseudo)pastoralizm
  • sielanka
  • tryb pastoralny
  • Wielka Wojna
 • Dyscyplina: literaturoznawstwo

MARC

 • 002 $a Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a - Pastoralism and the War in The Rainbow and Women in Love by D.H. Lawrence
 • 003 $b 0000-0001-7390-6952
 • 003 $a SYLWIA WOJCIECHOWSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 2299-7458
 • 013 $a 10.18778/2299-7458.10.12
 • 014 $a https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury
 • 015 $a 219-232
 • 017 $a polski
 • 019 $a Dla literatury i kultury brytyjskiej Wielka Wojna stanowi cezurę, wyraźnie oddzilając czasy pokoju i stabilizacji wiktoriańskiej i edwardiańskiej od niepewności wpisanej w wojenną i powojenną rzeczywistość. Stanowczy zwrot w obrazowaniu uwidocznia się na wielu płaszczyznach, również w nagłym zwrocie ku twórczości o charakterze (pseudo)pastoralnym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dwóch powieści D.H. Lawrence’a, Tęcza (1915) oraz Zakochane kobiety (1920), dokonywana w świetle konwencji sielankowej. Celem podjętych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu wojenna rzeczywistość oraz osobiste doświadczenia autora mają wpływ na kształt pastoralizmu w obu powieściach.
 • 020 $a The Great War is a watershed moment in the history of British literaturę and culture; the pre-WWI period denotes the time of late-Victorian and Edwardian stability whereas the second decade of the twentieth century means instability and uncertainty reaching far beyond the limits of the world of art. The tumult becomes discernible in numerous areas, and in the first place, in a sudden re-awakening of interest in (pseudo)pastoral literature. The article examines two novels by D.H. Lawrence, The Rainbow (1915) and Women in Love (1920), in terms of their endorsement of the pastoral mode. The major question is to what extent the war time reality influenced the imagery and the application of the well-known pastoral topoi in the literary works under examination.
 • 021 $a poezja georgiańska
 • 021 $a (pseudo)pastoralizm
 • 021 $a sielanka
 • 021 $a tryb pastoralny
 • 021 $a Wielka Wojna
 • 022 $a Georgian poetry
 • 022 $a pastoral convention
 • 022 $a pastoral mode
 • 022 $a (pseudo)pastoralism
 • 022 $a The Great War
 • 966 $a literaturoznawstwo
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core

Pliki

Wojciechowska-Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a - Pastoralism and the War in The Rainbow and Women in Love by D.H. Lawrence.pdf (9,06 MB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny