Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka
 • Autor/Autorzy: BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/hw.2156
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2156
 • Strony od-do: 129-133
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Cel naukowy artykułu to opis zwerbalizowanego w nim pojęcia wychowawcy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jak Janusz Korczak oceniał postawy wychowawców w stosunku do dziecka. Metoda przyjęta w trakcie tworzenia artykułu to analiza semantyczna i strukturalna tekstu pedagogicznego. PROCES WYWODU: Artykuł przynosi analizę wypowiedzi narratora dotyczących negatywnego stosunku wychowawcy do dzieci. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowany dawny tekst naukowy z zakresu pedagogiki przynosi wciąż aktualne ustalenia dotyczące praktyki pedagogicznej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Teksty pedagogiczne Janusza Korczaka powinny się obowiązkowo znajdować w kanonie lektur teoretyków i praktyków wychowania.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The scientific aim of the article is to describe the term educator ver‑balized in it. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem posed in the paper concerns the answer to the question how Janusz Korczak assessed the atitudes of educators towards the child. The method adopted during the preparation of the article is the semantics and structural analysis of the pedagogical text. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article analyzes the narrator’s statements regard‑ing the educator’s negative attitude towards children. RESEARCH RESULTS: The analyzed old scientific text in the field of pedagogy, still brings up‑to‑date findings regarding pedagogical practice. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDTIONS: Janusz Korczak’s pedagogi‑cal texts should be included in the reading canon of theoreticians and practitioners of education.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka
 • 003 $b 0000-0002-4214-7268
 • 003 $a BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/hw.2156
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2156
 • 015 $a 129-133
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Cel naukowy artykułu to opis zwerbalizowanego w nim pojęcia wychowawcy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jak Janusz Korczak oceniał postawy wychowawców w stosunku do dziecka. Metoda przyjęta w trakcie tworzenia artykułu to analiza semantyczna i strukturalna tekstu pedagogicznego. PROCES WYWODU: Artykuł przynosi analizę wypowiedzi narratora dotyczących negatywnego stosunku wychowawcy do dzieci. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowany dawny tekst naukowy z zakresu pedagogiki przynosi wciąż aktualne ustalenia dotyczące praktyki pedagogicznej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Teksty pedagogiczne Janusza Korczaka powinny się obowiązkowo znajdować w kanonie lektur teoretyków i praktyków wychowania.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The scientific aim of the article is to describe the term educator ver‑balized in it. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem posed in the paper concerns the answer to the question how Janusz Korczak assessed the atitudes of educators towards the child. The method adopted during the preparation of the article is the semantics and structural analysis of the pedagogical text. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article analyzes the narrator’s statements regard‑ing the educator’s negative attitude towards children. RESEARCH RESULTS: The analyzed old scientific text in the field of pedagogy, still brings up‑to‑date findings regarding pedagogical practice. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDTIONS: Janusz Korczak’s pedagogi‑cal texts should be included in the reading canon of theoreticians and practitioners of education.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Sieradzka-Baziur-Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka.pdf (356 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny