Poland Versus the Basic EU Principles of the Rule of Law

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Poland Versus the Basic EU Principles of the Rule of Law
 • Autor/Autorzy: Andrzej Świątkowski (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2021
 • Tom: 4
 • Numer: XXI
 • ISSN: 1644-9126
 • DOI: 10.5604/01.3001.0015.8311
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/api/files/download/1863181.pdf
 • Strony od-do: 197-207
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Prawo pracy i polityka społeczna Unii Europejskiej analizowane z perspektywy Rzeczypospolitej Polskiej ujawniają poważną różnicę pomiędzy poglądami polskich organów państwowych i instytucji UE na sprawy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego regulowane przez krajowe przepisy prawa pracy obowiązujące w RP. TSUE orzekł, że RP nie wypełniła zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. Władze państwowe RP starają się podważyć tę koncepcję w ramach „reformy sądownictwa”. Nie zwracają uwagi na jej sedno, jakim jest dobrowolne ograniczenie suwerenności państwa w sprawach dotyczących autonomii sędziów i niezawisłości sądów, ale kwestionują ingerencję instytucji unijnych w sprawy dotyczące organizacji sądownictwa.
  • The employment law and social policy of the European Union, analyzed from the perspective of the Republic of Poland, reveal a serious difference between the views of Polish state authorities and EU institutions on employment and social security matters regulated by national labour law provisions in force in the RP. The CJEU ruled that the RP failed to fulfill the obligations resulting from the membership in the EU. The state authorities of the RP are trying to undermine this concept as part of the “reform of the judiciary”. They do not pay attention to its core, which is the limitation of state sovereignty in matters relating to the autonomy of judges and the independence of courts, but contest the interference of EU institutions in matters relating to the organization of the judiciary.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Poland Versus the Basic EU Principles of the Rule of Law
 • 003 $a Andrzej Świątkowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 4
 • 010 $a XXI
 • 011 $a 1644-9126
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0015.8311
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/api/files/download/1863181.pdf
 • 015 $a 197-207
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Prawo pracy i polityka społeczna Unii Europejskiej analizowane z perspektywy Rzeczypospolitej Polskiej ujawniają poważną różnicę pomiędzy poglądami polskich organów państwowych i instytucji UE na sprawy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego regulowane przez krajowe przepisy prawa pracy obowiązujące w RP. TSUE orzekł, że RP nie wypełniła zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. Władze państwowe RP starają się podważyć tę koncepcję w ramach „reformy sądownictwa”. Nie zwracają uwagi na jej sedno, jakim jest dobrowolne ograniczenie suwerenności państwa w sprawach dotyczących autonomii sędziów i niezawisłości sądów, ale kwestionują ingerencję instytucji unijnych w sprawy dotyczące organizacji sądownictwa.
 • 020 $a The employment law and social policy of the European Union, analyzed from the perspective of the Republic of Poland, reveal a serious difference between the views of Polish state authorities and EU institutions on employment and social security matters regulated by national labour law provisions in force in the RP. The CJEU ruled that the RP failed to fulfill the obligations resulting from the membership in the EU. The state authorities of the RP are trying to undermine this concept as part of the “reform of the judiciary”. They do not pay attention to its core, which is the limitation of state sovereignty in matters relating to the autonomy of judges and the independence of courts, but contest the interference of EU institutions in matters relating to the organization of the judiciary.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core