Proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jako przejaw organizacyjnego uczenia się samorządu

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jako przejaw organizacyjnego uczenia się samorządu
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • Tom: 35
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3504.14
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2053
 • Strony od-do: 223-236
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Z dzisiejszej perspektywy czasowej województwa samorządowe, w tym Małopolska, to kluczowe podmioty z punktu widzenia rozdysponowywania funduszy unijnych, jak również poważni aktorzy, jeżeli chodzi o realizację wielu zadań z zakresu polityki publicznej i rozwojowej. Wypracowywanie pozycji oraz praktyk związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów dokonywało się na początku XXI w., a budowa pozycji tych jednostek, oprócz tego, że obwarowana była ramami instytucjonalnymi, odbywała się również w trakcie i po części na podstawie prowadzonych działań. Jednym z takich kamieni milowych dla samorządowej Małopolski był proces przygotowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2000–2006. Proces ten nie tylko doprowadził do stworzenia strategii, ale również ukształtował organizację i przyszłe jej praktyki. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w świetle teorii organizacji uczącej się Petera Senge’a, w jakim stopniu tworzenie tej strategii mogło się stać elementem kształtującym organizację – UMWM. Z przyjętej perspektywy autorzy konstatują, że proces tworzenia analizowanej Strategii był istotnym elementem, który miał wpływ na ukształtowanie się organizacji, a tym samym, że organizacje publiczne mogą się uczyć oraz że teorie dotyczące organizacji uczących się znajdują również do nich odniesienie.
  • From today’s perspective, local self-government regions, including Małopolska, are key entities as far as the allocation of EU funds is concerned, as well as important actors in the process of implementing many tasks in the field of public and development policy. The development of these local government institutions took place at the beginning of the 21st century and they formed, apart from being bound by institutional frameworks, in the course of and partly on the basis of their ongoing activities. One such milestone activity for the self-government of Małopolska was the preparation of the first Development Strategy of the Małopolska Region (2000–2006). This process not only led to the creation of the strategy itself, but also shaped the organization (UMWM) and its future practices. The aim of this article is to analyze to what extent the creation of this strategy could have become an element shaping the organization, in the light of Peter Senge’s theory of the learning organization. From this perspective, the authors conclude that the process of creating the analyzed strategy was an important element that influenced the formation of the organization and also that public organizations can learn and consequently that the theories of learning organizations also apply to them.
 • Dyscyplina:
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jako przejaw organizacyjnego uczenia się samorządu
 • 003 $b 0000-0002-0873-6827
 • 003 $a Hubert Guz (Autor)
 • 003 $a KONRAD OŚWIECIMSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 35
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3504.14
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2053
 • 015 $a 223-236
 • 017 $a polski
 • 019 $a Z dzisiejszej perspektywy czasowej województwa samorządowe, w tym Małopolska, to kluczowe podmioty z punktu widzenia rozdysponowywania funduszy unijnych, jak również poważni aktorzy, jeżeli chodzi o realizację wielu zadań z zakresu polityki publicznej i rozwojowej. Wypracowywanie pozycji oraz praktyk związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów dokonywało się na początku XXI w., a budowa pozycji tych jednostek, oprócz tego, że obwarowana była ramami instytucjonalnymi, odbywała się również w trakcie i po części na podstawie prowadzonych działań. Jednym z takich kamieni milowych dla samorządowej Małopolski był proces przygotowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2000–2006. Proces ten nie tylko doprowadził do stworzenia strategii, ale również ukształtował organizację i przyszłe jej praktyki. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w świetle teorii organizacji uczącej się Petera Senge’a, w jakim stopniu tworzenie tej strategii mogło się stać elementem kształtującym organizację – UMWM. Z przyjętej perspektywy autorzy konstatują, że proces tworzenia analizowanej Strategii był istotnym elementem, który miał wpływ na ukształtowanie się organizacji, a tym samym, że organizacje publiczne mogą się uczyć oraz że teorie dotyczące organizacji uczących się znajdują również do nich odniesienie.
 • 020 $a From today’s perspective, local self-government regions, including Małopolska, are key entities as far as the allocation of EU funds is concerned, as well as important actors in the process of implementing many tasks in the field of public and development policy. The development of these local government institutions took place at the beginning of the 21st century and they formed, apart from being bound by institutional frameworks, in the course of and partly on the basis of their ongoing activities. One such milestone activity for the self-government of Małopolska was the preparation of the first Development Strategy of the Małopolska Region (2000–2006). This process not only led to the creation of the strategy itself, but also shaped the organization (UMWM) and its future practices. The aim of this article is to analyze to what extent the creation of this strategy could have become an element shaping the organization, in the light of Peter Senge’s theory of the learning organization. From this perspective, the authors conclude that the process of creating the analyzed strategy was an important element that influenced the formation of the organization and also that public organizations can learn and consequently that the theories of learning organizations also apply to them.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Guz_Proceso opracowania Strategii Rozwoju.pdf (285 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny