Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Polskie Forum Psychologiczne
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1642-1043
 • DOI: DOI: 10.14656/PFP.2021.01.04
 • Adres www:: https://pfp.ukw.edu.pl/archive/article/477/marchewka_amin_spoleczno_kulturowe_uwarunkowania_relacji_psychoterapeutycznej/
 • Strony od-do: 58-72
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł ma na celu ukazanie specyfiki relacji terapeutycznej nawiązywanej z pacjentami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego. Na podstawie wybranej literatury anglojęzycznej, dotyczącej udzielania opieki psychoterapeutycznej osobom pochodzącym z kultury arabsko-muzułmańskiej, omówione zostaną następujące zagadnienia: (1) podstawowe wartości wywodzące się w religii islamskiej, które mogą mieć wpływ na przekonania pacjenta, (2) postrzeganie zaburzeń psychicznych i opieka nad osobami cierpiącymi na problemy natury psychicznej w tym kręgu kulturowym oraz (3) wpływ wybranych cech charakterystycznych dla kultury arabskiej / muzułmańskiej na współpracę pomiędzy pacjentem a terapeutą. Poruszone zostanie również zagadnienie wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej i jej zastosowań w pracy z pacjentem wywodzącym się z kultury arabsko-muzułmańskiej.
  • The article considers the characteristics of the therapeutic relationship with patients from an Arab / Muslim culture. Based on selected literature in English relating to the provision of psychotherapeutic care to individuals coming from an Arab / Muslim culture, the following issues will be discussed: (1) basic values derived from the Islamic religion that may affect patients’ beliefs; (2) the perception of mental health problems and care for individuals dealing with them in this culture, and (3) the influence of selected characteristics of an Arab / Muslim culture on cooperation between the patient and the therapist. The issue of culturally sensitive cognitive-behavioral therapy and its application in working with patients from an Arab / Muslim culture will also be discussed
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego
 • 003 $b 0000-0003-2507-886X
 • 003 $a KATARZYNA MARCHEWKA (Autor)
 • 003 $a Maria Amin (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Polskie Forum Psychologiczne
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1642-1043
 • 013 $a DOI: 10.14656/PFP.2021.01.04
 • 014 $a https://pfp.ukw.edu.pl/archive/article/477/marchewka_amin_spoleczno_kulturowe_uwarunkowania_relacji_psychoterapeutycznej/
 • 015 $a 58-72
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł ma na celu ukazanie specyfiki relacji terapeutycznej nawiązywanej z pacjentami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego. Na podstawie wybranej literatury anglojęzycznej, dotyczącej udzielania opieki psychoterapeutycznej osobom pochodzącym z kultury arabsko-muzułmańskiej, omówione zostaną następujące zagadnienia: (1) podstawowe wartości wywodzące się w religii islamskiej, które mogą mieć wpływ na przekonania pacjenta, (2) postrzeganie zaburzeń psychicznych i opieka nad osobami cierpiącymi na problemy natury psychicznej w tym kręgu kulturowym oraz (3) wpływ wybranych cech charakterystycznych dla kultury arabskiej / muzułmańskiej na współpracę pomiędzy pacjentem a terapeutą. Poruszone zostanie również zagadnienie wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej i jej zastosowań w pracy z pacjentem wywodzącym się z kultury arabsko-muzułmańskiej.
 • 020 $a The article considers the characteristics of the therapeutic relationship with patients from an Arab / Muslim culture. Based on selected literature in English relating to the provision of psychotherapeutic care to individuals coming from an Arab / Muslim culture, the following issues will be discussed: (1) basic values derived from the Islamic religion that may affect patients’ beliefs; (2) the perception of mental health problems and care for individuals dealing with them in this culture, and (3) the influence of selected characteristics of an Arab / Muslim culture on cooperation between the patient and the therapist. The issue of culturally sensitive cognitive-behavioral therapy and its application in working with patients from an Arab / Muslim culture will also be discussed
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

Marchewka_Amin_spoleczno-kulturalne.pdf (766 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny