Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2382 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 59/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz odpisów i tłumaczeń odpisów dyplomu doktorskiego wydawanego w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-18
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 61/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.Akty prawne2023 2023-05-23
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 54/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny przez studentów zajęć prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-04-25
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 68/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 67/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2022/2023 Rektora AIK z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad planowania i rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 66/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.Akty prawne2023 2023-05-26
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 65/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie procedury hospitacji w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-23
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 71/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na opracowanie i wdrożenie systemu typu CMS wraz z przeszkoleniem redaktorów i administratorów na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie, realizowanego w ramach projektu pn. „Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr Umowy POWR.03.05.00-00-A024/20.Akty prawne2023 2023-05-31
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 17/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2019 2019-11-06
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 70/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 69/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA171-2022.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 73/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2023/2024, wysokości opłaty rekrutacyjnej i zasad jej pobierania, wymaganych dokumentów od kandydatów w procesie rekrutacji, szczegółowych zasad prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym oraz wzorów innych dokumentów.Akty prawne2023 2023-06-09
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 64/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2023/2024, wysokości opłaty rekrutacyjnej i zasad jej pobierania, wymaganych dokumentów od kandydatów w procesie rekrutacji, szczegółowych zasad prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym oraz wzorów innych dokumentów.Akty prawne2023 2023-05-23
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 74/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student.Akty prawne2023 2023-10-01
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 76/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2023/2024.Akty prawne2023 2023-06-09
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 75/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.Akty prawne2023 2023-06-09
Przejdź do zbioru
Komunikat nr 10/2022/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Przewodniczących Podkomisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2023/2024, dla dyscyplin: filozofia, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia.Akty prawne2023 2023-05-26
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 78/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.Akty prawne2023 2023-06-09
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 72/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2023 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-06-09
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 23/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dla Instytutu PsychologiiAkty prawne2023
Znaleziono 2382 rekordy