Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 9 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 52/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. mgr Kindze Kwincie-PietuszkoAkty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 51/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Kingi Kwinty-PietuszkoAkty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 53/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego p. mgr Katarzyny Daraż-DudyAkty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 54/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny nauki o kulturze i religii (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)Akty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 29/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Historii i Rozwoju „Polska-Ukraina”.Akty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 55/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)Akty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 56/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny nauki o rodzinie (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)Akty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 58/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny naukowej psychologia (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)Akty prawne2024 2024-02-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 57/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny pedagogika (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)Akty prawne2024 2024-02-22
Znaleziono 9 rekordów