Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 26 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 5/2023/2024 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Karoliny Kmiecik-JusięgiAkty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 24/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: określenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2024/2025.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 25/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zmiany programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Logopedia w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie obowiązującego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 26/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zmiany programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie obowiązującego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 28/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Logopedia w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 29/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 27/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Arteterapia w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 32/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 59/2022/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2024/2025.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 30/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 33/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie w latach 2027/2028; 2028/2029; 2029/2030; 2030/2031.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 31/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie Filozofia i krytyczne myślenie, prowadzonych w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 34/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dla prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 37/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę dla dr. hab. Stanisława Cieślaka SJ, prof. UIK.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 36/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę dla dr hab. Bogusławy Bodzioch-Bryły, prof. UIK.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 39/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę dla dr. Tomasza Dekerta.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 38/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę dla dr. Andrzeja Wadasa.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 35 /2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dla dr Danuty Smołuchy.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 41/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Krzysztofowi Łabędziowi, prof. uczelni Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 40/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Jolancie Karbowniczek, prof. UIK Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.Akty prawne2024 2024-03-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 43/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Krzysztofowi Bielowi SJ Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę.Akty prawne2024 2024-03-19
Znaleziono 26 rekordów