Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 16/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą” - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychAkty prawne2019 2019-11-04
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 15/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego naboru uzupełniającego do szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020Akty prawne2019 2019-11-04
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 2/2019/2020 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Anny Królikowskiej, kandydata na stanowisko profesora Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2019 2019-11-04
Znaleziono 3 rekordy