Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 600 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 1/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-10-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 2/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościelnego) Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-10-19
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 4/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2020Akty prawne2021 2021-01-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 5/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-01-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 6/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-01-26
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 7/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2021 r.Akty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 8/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2021/2022Akty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 9/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli AkademickichAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 10/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw DoktorantówAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 11/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonym Uchwałą nr 6/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2021 r.Akty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 12/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały nr 1/2020/2021 Senatu AIK z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 13/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 14/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 15/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Gałkowskiemu Medalu Złotego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 16/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Mirosławowi Lakomemu, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 17/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Medalu Złotego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 18/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Bożenie Sieradzkiej-Baziur, prof. AIK Medalu Złotego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 19/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Głazowi SJ Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 20/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Andrzejowi Gielarowskiemu, prof. AIK Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 21/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Krzysztofowi Dudzie, Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2021 2021-03-30
Znaleziono 600 rekordów