Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 46/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontaż wyposażenia w budynku przy ul. Kopernika 15c w KrakowieAkty prawne2022 2022-04-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 45/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Ignatianum w KrakowieAkty prawne2022 2022-04-29
Przejdź do zbioru
Komunikat nr 11/2021/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Komunikacie nr 2/2021/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Pani mgr Marii Jadwigi Peszt w roku akademickim 2021/2022 w dyscyplinie filozofia.Akty prawne2022 2022-04-29
Znaleziono 3 rekordy