Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 5 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 24/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dla Instytutu Kulturoznawstwa i DziennikarstwaAkty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 68/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 67/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2022/2023 Rektora AIK z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad planowania i rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 70/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2023 2023-05-29
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 69/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA171-2022.Akty prawne2023 2023-05-29
Znaleziono 5 rekordów