Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 1/2023/2024 Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzenia Dziekana Wydziału Filozoficznego UIK w sprawie wprowadzenia regulaminu podziału dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ignatianum w KrakowieAkty prawne2023 2023-10-24
Przejdź do zbioru
Komunikat nr 3/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zajęć realizowanych w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Akty prawne2023 2023-10-24
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 3/2023/2024 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 21/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego AIK z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie trybu wyboru zakresu kształcenia (specjalności) w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2023/2024Akty prawne2023 2023-10-24
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 1/2023/2024 Rady Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Redakcyjnej czasopisma Multidisciplinary Journal of School Education, ustalonego w uchwale nr 5/2022/2023 Rady Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 lutego 2023 roku.Akty prawne2023 2023-10-24
Znaleziono 4 rekordy