Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 50 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Brak miniaturyChiny i ich sąsiedzi w dziele "Historia Sinarum" polskiego jezuity Tomasza Szpota Dunina (1644-1713)projekty2022 2022-02-23 2024-02-22 2023 2024
Brak miniaturyFrancisco Suarez "Dysputy metafizyczne. I-XI". Wstęp, przekład, opracowanie, słownik terminów łacińsko-polski, polsko-łacińskiprojekty2021 2021-12-08 2024-12-07 2022 2023 2024
Brak miniaturyOpracowanie oraz wydanie dwudziestu tomów słowników w ramach serii wydawniczej pt. „Słowniki Społeczne”projekty2021 2021-10-01 2026-09-30 2022 2023 2024 2025 2026
Przejdź do zbioru
Komunikat nr 4/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej roku akademickiego 2023/2024.Akty prawne2024 2024-01-10
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 46/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. dr. Sergeya TrostyanskyegoAkty prawne2024 2024-01-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 47/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. dr. Sergeyowi TrostyanskyemuAkty prawne2024 2024-01-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 49/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika p. mgr Agnieszce Łuciuk-WojczukAkty prawne2024 2024-01-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 50/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Klaudii ChwastekAkty prawne2024 2024-01-18
Brak miniaturyUchwała nr 50/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Klaudii ChwastekAkty prawne2024 2024-01-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 2/2023/2024 Rady Instytutu Filozofii z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenie propozycji efektów uczenia, sylwetki absolwenta oraz harmonogramu studiów podyplomowych ,,Filozofia i krytyczne myślenie''.Akty prawne16.01.2024 2024
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 3/2023/2024 Rady Instytutu Filozofii z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego dla dyscypliny naukowej filozofia, jako dyscypliny podstawowej.Akty prawne16.01.2024 2024
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 1/2023/2024 Rady Instytutu z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zaganień na egzamin licencjacki z filozofii (Ex Universa) w roku akademickim 2023/24.Akty prawne16.01.2024 2024
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 19/2023/2024 Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024Akty prawne2024 2024-01-22
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 4/2023/2024 Rady Instytutu Filozofii z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego dla dyscypliny naukowej filozofia, jako dyscypliny dodatkowej.Akty prawne16.01.2024 2024
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 7/2023/2024 Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji wniosku Rady Wydziału Filozoficznego UIK dotyczącego likwidacji Instytutu Badań HistorycznychAkty prawne2024 2024-01-24
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 2/2023/2024 Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Instytutu Badań HistorycznychAkty prawne2024 2024-01-23
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 8/2023/2024 Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Centrum Badań Kognitywistycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w KrakowieAkty prawne2024 2024-01-26
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 20/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie Ośrodka Badań nad Jezuickim Dziedzictwem Kulturowym Krakowa i Małopolski.Akty prawne2024 2024-01-26
Przejdź do zbioru
Zarządzenie nr 19/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie Centrum Historii i Rozwoju „Polska-Ukraina”.Akty prawne2024 2024-01-25
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 9/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 30 stycznia 2024 r. W sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały nr 58/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, prowadzonego w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.Akty prawne2024 2024-01-30
Znaleziono 50 rekordów