Burke i wyobraźnia moralna

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Burke i wyobraźnia moralna
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Myśl Polityczna. Political Thought
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2658-2295
 • Adres www:: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/MyslPolitycznaArtMeta.xsp?documentId=BAE5B9DCCD0D9E36C12585D80025EA28&lang=PL
 • Strony od-do: 151-169
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Prezentowany tekst źródłowy stanowi polski przekład III rozdziału monografii Irvinga Babbitta Democracy and Leadership, zatytułowany Burke i wyobraźnia moralna. Jest to refleksja amerykańskiego myśliciela – piszącego zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego – na temat koncepcji Edmunda Burke’a, Jeana Jacques’a Rousseau, a ściślej: natury ludzkiej, wolności, roli religii czy wreszcie roli uczucia, wyobraźni i moralności dla porządku społeczno-politycznego. Fragment książki Babbitta został poprzedzony wprowadzeniem kreślącym stan badań nad recepcją jego myśli w Polsce, opis głoszonych przezeń poglądów (nie zawsze zgodnych z propozycjami Burke’a) oraz życiorys.
  • The source text is a Polish translation of Burke and the Moral Imagination, the third chapter of Irving Babbitt’s Democracy and Leadership. Babbitt – an American thinker active especially in the interwar period – reflects there on human nature, freedom, and the socio-political role of religion, feelings, imagination and morality in the works of Edmund Burke and Jean-Jacques Rousseau. The fragment is accompanied by the introduction which comments on Babbitt’s biography, thoughts (at times going against Burke’s) and the state of Polish research on Babbitt
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Burke i wyobraźnia moralna
 • 003 $a PIOTR MUSIEWICZ (Autor przekładu)
 • 003 $b 0000-0001-8725-7412
 • 003 $a Irving Babbitt (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Myśl Polityczna. Political Thought
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2658-2295
 • 014 $a http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/MyslPolitycznaArtMeta.xsp?documentId=BAE5B9DCCD0D9E36C12585D80025EA28&lang=PL
 • 015 $a 151-169
 • 017 $a polski
 • 019 $a Prezentowany tekst źródłowy stanowi polski przekład III rozdziału monografii Irvinga Babbitta Democracy and Leadership, zatytułowany Burke i wyobraźnia moralna. Jest to refleksja amerykańskiego myśliciela – piszącego zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego – na temat koncepcji Edmunda Burke’a, Jeana Jacques’a Rousseau, a ściślej: natury ludzkiej, wolności, roli religii czy wreszcie roli uczucia, wyobraźni i moralności dla porządku społeczno-politycznego. Fragment książki Babbitta został poprzedzony wprowadzeniem kreślącym stan badań nad recepcją jego myśli w Polsce, opis głoszonych przezeń poglądów (nie zawsze zgodnych z propozycjami Burke’a) oraz życiorys.
 • 020 $a The source text is a Polish translation of Burke and the Moral Imagination, the third chapter of Irving Babbitt’s Democracy and Leadership. Babbitt – an American thinker active especially in the interwar period – reflects there on human nature, freedom, and the socio-political role of religion, feelings, imagination and morality in the works of Edmund Burke and Jean-Jacques Rousseau. The fragment is accompanied by the introduction which comments on Babbitt’s biography, thoughts (at times going against Burke’s) and the state of Polish research on Babbitt
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core