Język obcy obszarem uczenia się dorosłego w średnik wieku

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Język obcy obszarem uczenia się dorosłego w średnik wieku
 • Autor/Autorzy: IZABELA PRZYBYLSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja dorosłych
 • Rok: 2020
 • Tom: 2
 • Numer: 83
 • ISSN: 1230-929X
 • DOI: 10.12775/ED.2020.016
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ED/article/viewFile/33953/28822
 • Strony od-do: 101-111
 • Abstrakt: W artykule przedstawiono rozumienie doświadczenia uczenia się języka obcego w perspektywie andragogicznej na podstawie jednostkowego badania jakościowego, zrealizowanego w oparciu o metodę biograficzną. Ujawniło ono, jak i gdzie uczy się dorosły w średnim wieku, co go motywuje do uczenia się, jakie ma potrzeby, jakie napotyka wyzwania i trudności, jaką wartość i znaczenie przedstawia dla niego uczestnictwo edukacyjne, oraz jaki związek ma uczenie się języka obcego z zadaniami rozwojowymi typowymi dla średniej dorosłości. Analizy i interpretacji uzyskanego materiału narracyjnego dokonano w szerokim kontekście wydarzeń biograficznych, które determinują zjawisko uczenia się języka obcego.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Język obcy obszarem uczenia się dorosłego w średnik wieku
 • 003 $b 0000-0001-6141-2867
 • 003 $a IZABELA PRZYBYLSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja dorosłych
 • 008 $a 2020
 • 009 $a 2
 • 010 $a 83
 • 011 $a 1230-929X
 • 013 $a 10.12775/ED.2020.016
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ED/article/viewFile/33953/28822
 • 015 $a 101-111
 • 019 $a W artykule przedstawiono rozumienie doświadczenia uczenia się języka obcego w perspektywie andragogicznej na podstawie jednostkowego badania jakościowego, zrealizowanego w oparciu o metodę biograficzną. Ujawniło ono, jak i gdzie uczy się dorosły w średnim wieku, co go motywuje do uczenia się, jakie ma potrzeby, jakie napotyka wyzwania i trudności, jaką wartość i znaczenie przedstawia dla niego uczestnictwo edukacyjne, oraz jaki związek ma uczenie się języka obcego z zadaniami rozwojowymi typowymi dla średniej dorosłości. Analizy i interpretacji uzyskanego materiału narracyjnego dokonano w szerokim kontekście wydarzeń biograficznych, które determinują zjawisko uczenia się języka obcego.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $b Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Dublin Core