Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
 • Author:
 • Access date: 323-344
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstract in Polish: Słowo drukowane i zbiory książek od początków istnienia Towarzystwa Jezusowego stanowiły istotny komponent w kształtowaniu apostolskiej tożsamości i aktywności zakonu. Celem niniejszego artykułu jest faktograficzna synteza historii jezuickich księgozbiorów mieszczących się w Krakowie przy ul. Kopernika 26 oraz ukazanie ich instytucjonalnego rozwoju od połowy XIX do początków XXI wieku. Omówione zostały zarówno biblioteczne tradycje i pochodzenie poszczególnych księgozbiorów, jak i ich cele i realizowane zadania. Szczegółowo zrekonstruowano również motywy i przebieg strukturalnych przekształceń jakim poddawane były wyodrębnione placówki biblioteczne w trzech wyróżnionych okresach historycznych.
 • Abstract in English: Since the beginnings of the Society of Jesus, the printed word and the book collections have been an important component in shaping the apostolical identity and activity of the Order. The aim of this article is a factographycal synthesis of the history of Jesuit book collections located in Krakow at 26 Kopernika Street and the presentation of their institutional development from the middle of the 19th century to the beginning of the 21st century. The libraries’s traditions and the origins of particular book collections were discussed, as well as their goals and tasks carried out. The motives and the processes of structural transformations which separate libraries facilities have been subjected in the three periods distinguished have also been reconstructed in detail.
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów w Krakowie
 • 003 $a ANDRZEJ BIEŚ (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-2857-8125
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 323-344
 • 008 $a 4206
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Słowo drukowane i zbiory książek od początków istnienia Towarzystwa Jezusowego stanowiły istotny komponent w kształtowaniu apostolskiej tożsamości i aktywności zakonu. Celem niniejszego artykułu jest faktograficzna synteza historii jezuickich księgozbiorów mieszczących się w Krakowie przy ul. Kopernika 26 oraz ukazanie ich instytucjonalnego rozwoju od połowy XIX do początków XXI wieku. Omówione zostały zarówno biblioteczne tradycje i pochodzenie poszczególnych księgozbiorów, jak i ich cele i realizowane zadania. Szczegółowo zrekonstruowano również motywy i przebieg strukturalnych przekształceń jakim poddawane były wyodrębnione placówki biblioteczne w trzech wyróżnionych okresach historycznych.
 • 022 $a Since the beginnings of the Society of Jesus, the printed word and the book collections have been an important component in shaping the apostolical identity and activity of the Order. The aim of this article is a factographycal synthesis of the history of Jesuit book collections located in Krakow at 26 Kopernika Street and the presentation of their institutional development from the middle of the 19th century to the beginning of the 21st century. The libraries’s traditions and the origins of particular book collections were discussed, as well as their goals and tasks carried out. The motives and the processes of structural transformations which separate libraries facilities have been subjected in the three periods distinguished have also been reconstructed in detail.
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu
 • 999 $a pedagogika

Dublin Core