Search result list

Search Results

Results view
199 records found
 • „Tygodnik Solidarność” – fenomen medialny w Polsce roku 1981

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: „Tygodnik Solidarność” – fenomen medialny w Polsce roku 1981
  • Author:
   • LESZEK GĘSIAK (Autor)
   • 0000-0003-2816-7542
  • Tytuł monografii: „Tygodnik Solidarność” rocznik 1981: Polski głos wolności w czasie nadziei
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • „Tygodnik Solidarność” – wprowadzenie historyczne

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: „Tygodnik Solidarność” – wprowadzenie historyczne
  • Author:
   • TOMASZ GĄSOWSKI (Autor)
   • 0000-0002-0866-2119
  • Tytuł monografii: „Tygodnik Solidarność” rocznik 1981: Polski głos wolności w czasie nadziei
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Aksjologiczne podstawy powstania „Tygodnika Solidarność”

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Aksjologiczne podstawy powstania „Tygodnika Solidarność”
  • Author:
   • PAULINA WINIARSKA (Autor)
   • 0000-0002-4316-7383
  • Tytuł monografii: „Tygodnik Solidarność” rocznik 1981: Polski głos wolności w czasie nadziei
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Ally, Opponent or Means to an End? The Role of the European Union in the Catalan Independence Process

  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Ally, Opponent or Means to an End? The Role of the European Union in the Catalan Independence Process
  • Author:
   • AGNIESZKA GRZECHYNKA (Autor)
   • 0000-0003-0476-9776
  • Tytuł monografii: The Right-Wing Critique of Europe: Nationalist, Sovereignist and Right-Wing Populist Attitudes to the EU
  • Wydawca: Taylor & Francis Group
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Londyn
 • ANEKS 3. WYWIADY Z DZIENNIKARZAMI „TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: ANEKS 3. WYWIADY Z DZIENNIKARZAMI „TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ
  • Author:
   • PAWEŁ SOŁTYSIK (Autor)
   • 0000-0002-7810-2213
  • Tytuł monografii: „Tygodnik Solidarność” rocznik 1981: Polski głos wolności w czasie nadziei
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
 • Autorytet obecny w rodzinie w perspektywie koncepcji współbycia, asystencji i pedagogicznych redefinicji  

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Autorytet obecny w rodzinie w perspektywie koncepcji współbycia, asystencji i pedagogicznych redefinicji  
  • Author: Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
  • Tytuł monografii: Od fascynacji partnerstwem do obowiązku rodzicielskiego
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Idea solidarności propagowana na łamach „Tygodnika Solidarność”

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Idea solidarności propagowana na łamach „Tygodnika Solidarność”
  • Author:
   • JÓZEF RUSZAR (Autor)
   • 0000-0002-0321-8481
  • Tytuł monografii: „Tygodnik Solidarność” rocznik 1981: Polski głos wolności w czasie nadziei
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Jezuici i ich rola w utworzeniu i prowadzeniu rozgłośni watykańskiej

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Jezuici i ich rola w utworzeniu i prowadzeniu rozgłośni watykańskiej
  • Author:
   • LESZEK GĘSIAK (Autor)
   • 0000-0003-2816-7542
  • Tytuł monografii: 90-lecie Radia Watykańskiego i System medialny Stolicy Apostolskiej. Twórcy, rozwój, misja
  • Wydawca: Wydawnictwo Petrus
  • Rok wydania: 2022
 • Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym
  • Author:
   • ZBIGNIEW MAREK (Autor)
   • 0000-0002-4580-1819
  • Tytuł monografii: Leksykon katechetyczny
  • Wydawca: Wydawnictwo Jedność
  • Rok wydania: 2022
 • Miejsce pionu obserwacji w cywilnym komunistycznym aparacie represji

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Miejsce pionu obserwacji w cywilnym komunistycznym aparacie represji
  • Author:
   • FILIP MUSIAŁ (Autor)
   • 0000-0002-7329-886X
  • Tytuł monografii: Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice
  • Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Między katechezą i katechetyką a edukacją i pedagogiką religii

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Między katechezą i katechetyką a edukacją i pedagogiką religii
  • Author:
   • ZBIGNIEW MAREK (Autor)
   • 0000-0002-4580-1819
   • ANNA WALULIK (Autor)
   • 0000-0002-5607-6974
  • Tytuł monografii: Leksykon katechetyczny
  • Wydawca: Wydawnictwo Jedność
  • Rok wydania: 2022
 • Realizacja administracyjnej obsługi toku studiów i jej ocena przez studentów w czasie pandemii COVID-19

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Realizacja administracyjnej obsługi toku studiów i jej ocena przez studentów w czasie pandemii COVID-19
  • Author: Magdalena Kukuła (Autor)
  • Tytuł monografii: Administracja uczelni w dobie pandemii
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Utopia ulepszania człowieka: więcej niż ideologia czy zabobon

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Utopia ulepszania człowieka: więcej niż ideologia czy zabobon
  • Author:
   • ANNA BUGAJSKA (Autor)
   • 0000-0001-6078-7405
  • Tytuł monografii: Transhumanizm: wieloaspektowość zagadnienia
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Charakterystyczne cechy pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia - Studium porównawcze systemów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Charakterystyczne cechy pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia - Studium porównawcze systemów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa
  • Author: Andrzej Świątkowski (Autor)
  • Tytuł monografii: Między ideowością a pragmatyzmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa
  • Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Warszawa
 • Kwoty płci w wyborach do Sejmu RP w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Kwoty płci w wyborach do Sejmu RP w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku
  • Author:
   • TOMASZ LITWIN (Autor)
   • 0000-0001-6956-6959
  • Tytuł monografii: Myśl polityczna. Biografistyka. Komunikowanie
  • Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Lublin
 • Wybrane problemy demokracji w Polsce

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Wybrane problemy demokracji w Polsce
  • Author:
   • KRZYSZTOF ŁABĘDŹ (Autor)
   • 0000-0003-2255-3338
  • Tytuł monografii: Myśl polityczna. Biografistyka. Komunikowanie
  • Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Lublin
 • W poszukiwaniu liberalizmu „z ludzką twarzą”. Koncepcja jednostki i zakres jej wolności w życiu społecznym – w świetle teorii społecznej przedstawicieli polskiego liberalizmu

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: W poszukiwaniu liberalizmu „z ludzką twarzą”. Koncepcja jednostki i zakres jej wolności w życiu społecznym – w świetle teorii społecznej przedstawicieli polskiego liberalizmu
  • Author:
   • JAROSŁAW CHARCHUŁA (Autor)
   • 0000-0002-8470-7374
  • Tytuł monografii: Profesor - Mistrz - Przyjaciel. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Kowalczykowi w 90. rocznicę urodzin
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Wychowanie nowego człowieka według pedagogii ignacjańskiej

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Wychowanie nowego człowieka według pedagogii ignacjańskiej
  • Author:
   • ZBIGNIEW MAREK (Autor)
   • 0000-0002-4580-1819
  • Tytuł monografii: Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Rzecz o ludzkim spełnianiu się

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Rzecz o ludzkim spełnianiu się
  • Author:
   • JANUSZ MÓŁKA (Autor)
   • 0000-0002-1488-6100
  • Tytuł monografii: Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
 • Paradygmat podmiotowo-partycypacyjny a przywództwo ukierunkowane na cel (purpose). Perspektywa personalistyczna

  Plug - Library logo
  • Collection: chapter in monograph
  • Tytuł: Paradygmat podmiotowo-partycypacyjny a przywództwo ukierunkowane na cel (purpose). Perspektywa personalistyczna
  • Author:
   • MARIA SZYMAŃSKA (Autor)
   • 0000-0001-5244-5966
  • Tytuł monografii: Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności
  • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Rok wydania: 2022
  • Miejsce wydania: Kraków
199 records found