Księdza Mieczysława Kuznowicza SJ Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Księdza Mieczysława Kuznowicza SJ Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej
 • Author:
 • Access date: 109-128
 • Tytuł monografii: Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • Abstract in Polish: Ks. Mieczysław Józef Kuznowicz (1874–1945), jezuita, należy do grona osób, które poświęciły się pracy wychowawczej młodzieży oraz niwelowania różnic wynikających z pochodzenia z różnych warstw społecznych. Jego działalność społeczno-wychowawcza szczególnie w środowisku młodzieży robotniczej, rzemieślniczej i przemysłowej, przypadła w pierwszej połowie dwudziestego wieku. W niniejszym artykule przybliżono postać – księdza i pedagoga – który swoją osobowością i talentem organizacyjnym stwarzał przestrzeń wychowawczą sprzyjającą i służącą prawidłowemu, wielostronnemu i integralnemu rozwojowi człowieka. Wskazano na główne założenia i zakres jego oddziaływania wychowawczego. Szczególnie przedstawiono strukturę organizacyjną założonego przez ks. Kuznowicza Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie. Przywołano również fragmenty z przesłuchania ks. Kuznowicza przez hitlerowców podczas pobytu w więzieniu przy ul. Montelupich, w październiku 1939 r.
 • Abstract in English: Mieczysław Józef Kuznowicz (1874–1945), a Jesuit, belongs to a group of people who devoted themselves to the educational work with young people and strove to promote the emancipation of the youth coming from poor families. His socioeducational activities, especially among the working-class, craft and industrial youth, took place in the first half of the twentieth century. In this article, we introduce the character of the priest and educator, who, thanks to his personality and organizational talent, created an educational space conducive to the adequate, comprehensive and integral development of a young person. We will show the main assumptions of his work and its educational impact. We will especially present the organizational structure of the Association of Industrial and Handicraft Youth in Krakow founded by Kuznowicz. We will also recall excerpts from the interrogation of Kuznowicz by the Nazis during his stay in prison at Montelupich Street in October 1939.
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Księdza Mieczysława Kuznowicza SJ Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej
 • 003 $a JANUSZ MÓŁKA (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-1488-6100
 • 003 $f STANISŁAW CIEŚLAK (Redaktor)
 • 003 $f MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ (Redaktor)
 • 003 $f MICHAŁ WENKLAR (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 109-128
 • 008 $a 4202
 • 011 $b https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/z-powrotem-w-krakowie.htm
 • 012 $a Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-532-7
 • 021 $a Ks. Mieczysław Józef Kuznowicz (1874–1945), jezuita, należy do grona osób, które poświęciły się pracy wychowawczej młodzieży oraz niwelowania różnic wynikających z pochodzenia z różnych warstw społecznych. Jego działalność społeczno-wychowawcza szczególnie w środowisku młodzieży robotniczej, rzemieślniczej i przemysłowej, przypadła w pierwszej połowie dwudziestego wieku. W niniejszym artykule przybliżono postać – księdza i pedagoga – który swoją osobowością i talentem organizacyjnym stwarzał przestrzeń wychowawczą sprzyjającą i służącą prawidłowemu, wielostronnemu i integralnemu rozwojowi człowieka. Wskazano na główne założenia i zakres jego oddziaływania wychowawczego. Szczególnie przedstawiono strukturę organizacyjną założonego przez ks. Kuznowicza Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie. Przywołano również fragmenty z przesłuchania ks. Kuznowicza przez hitlerowców podczas pobytu w więzieniu przy ul. Montelupich, w październiku 1939 r.
 • 022 $a Mieczysław Józef Kuznowicz (1874–1945), a Jesuit, belongs to a group of people who devoted themselves to the educational work with young people and strove to promote the emancipation of the youth coming from poor families. His socioeducational activities, especially among the working-class, craft and industrial youth, took place in the first half of the twentieth century. In this article, we introduce the character of the priest and educator, who, thanks to his personality and organizational talent, created an educational space conducive to the adequate, comprehensive and integral development of a young person. We will show the main assumptions of his work and its educational impact. We will especially present the organizational structure of the Association of Industrial and Handicraft Youth in Krakow founded by Kuznowicz. We will also recall excerpts from the interrogation of Kuznowicz by the Nazis during his stay in prison at Montelupich Street in October 1939.
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu
 • 999 $a pedagogika

Dublin Core