Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 8 Weryfikacja efektów uczenia się_2021-2022_semestr letni.pdf (374 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published