Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 8 Weryfikacja efektów uczenia się_2021-2022_semestr letni.pdf (374 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny