Zarządzenie nr 13/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 13 Weryfikacja efektów uczenia się_2022-2023_semestr zimowy.pdf (372 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published