Zarządzenie nr 13/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 13 Weryfikacja efektów uczenia się_2022-2023_semestr zimowy.pdf (372 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny