Globalizacja i współzależność.

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Globalizacja i współzależność.
 • Author:
 • Access date: 13-33
 • Tytuł monografii: Globalizacja i współzależność
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/globalizacja.pdf
 • Abstract in Polish: DEFINICJA POJĘCIA: Rozdział prezentuje znaczenia pojęć „współzależność” i „globalizacja” w perspektywie rozmaitych obszarów nauk społecznych, a także ich wzajemnych relacji. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W tekście przedstawione zostało pogłębianie się współzależności ekonomicznych, politycznych i kulturowych na przestrzeni dziejów, które doprowadziło do stanu obecnego. Globalizację wiąże się z procesami, które nastąpiły w XX wieku, jednak jej korzeni należy szukać znacznie wcześniej. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kolejnej części rozdziału zaprezentowano wybór teorii oraz przedmiotów aktualnych badań nad tematem, podejmowanych m.in. w naukach o stosunkach międzynarodowych i polityce, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwie. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Tekst kończy się zaprezentowaniem trzech możliwych scenariuszy rozwoju procesów globalizacyjnych i światowej współzależności.
 • Keywords in Polish:
  • globalizacja
  • współzależność
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina:
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Globalizacja i współzależność.
 • 003 $a MATEUSZ FILARY-SZCZEPANIK (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-9185-7904
 • 003 $a ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-1882-0475
 • 003 $f ALICIJA MALEVSKA (Redaktor)
 • 003 $f MATEUSZ FILARY-SZCZEPANIK (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 005 $b Rozdział monografii/rozdział książki
 • 006 $a 13-33
 • 008 $a 1
 • 009 $a polski
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/globalizacja.pdf
 • 012 $a Globalizacja i współzależność
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-549-5
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Rozdział prezentuje znaczenia pojęć „współzależność” i „globalizacja” w perspektywie rozmaitych obszarów nauk społecznych, a także ich wzajemnych relacji. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W tekście przedstawione zostało pogłębianie się współzależności ekonomicznych, politycznych i kulturowych na przestrzeni dziejów, które doprowadziło do stanu obecnego. Globalizację wiąże się z procesami, które nastąpiły w XX wieku, jednak jej korzeni należy szukać znacznie wcześniej. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kolejnej części rozdziału zaprezentowano wybór teorii oraz przedmiotów aktualnych badań nad tematem, podejmowanych m.in. w naukach o stosunkach międzynarodowych i polityce, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwie. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Tekst kończy się zaprezentowaniem trzech możliwych scenariuszy rozwoju procesów globalizacyjnych i światowej współzależności.
 • 023 $a globalizacja
 • 023 $a współzależność
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Files

2023_rozdz_Malevska A., Filary-Szczepanik M_Globalizacja i współzależność..hasło....pdf (325 KB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Final published
 • Availability: Published