Korporacje transnarodowe

Collection
chapter in monograph
Download bibliographic description

Description

 • Title: Korporacje transnarodowe
 • Author:
 • Access date: 157-175
 • Tytuł monografii: Globalizacja i współzależność
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • DOI: 10.35765/slowniki.212
 • URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/212
 • Abstract in Polish: DEFINICJA POJĘCIA: Korporacje transnarodowe ze względu na swoją charakterystykę często określane są mianem głównych kreatorów i beneficjentów globalizacji. W pierwszej części rozdziału zaprezentowano definicje podmiotów, które ze względu na swoje cechy (wielkość, skalę działalności, strukturę organizacyjną, strategię działania itd.) są zaliczane do grona korporacji.ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Prekursorami umiędzynaradawiania produkcji były kompanie handlowe, jednak rozwój współczesnych korporacji notuje się na wiek XIX i XX. Kolejne fazy rozszerzania działalności następowały wraz ze zmianami politycznymi, postępującą globalizacją i liberalizacją rynków światowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Ekonomiści i politolodzy analizują fenomen korporacji transnarodowych z różnych perspektyw, szukając odpowiedzi na pytanie, co motywuje firmy do zakładania filii zagranicznych i na czym polega ich siła wpływu jako aktorów niepaństwowych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Przyszła rola i znaczenie korporacji zależy w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu rządy państw zdołają odzyskać nad nimi kontrolę.
 • Keywords in Polish:
  • aktorzy niepaństwowi
  • globalizacja
  • korporacje transnarodowe
  • rynki międzynarodowe
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Korporacje transnarodowe
 • 003 $a ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-1882-0475
 • 003 $f ALICIJA MALEVSKA (Redaktor)
 • 003 $f MATEUSZ FILARY-SZCZEPANIK (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 157-175
 • 010 $a 10.35765/slowniki.212
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/212
 • 012 $a Globalizacja i współzależność
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-549-5
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Korporacje transnarodowe ze względu na swoją charakterystykę często określane są mianem głównych kreatorów i beneficjentów globalizacji. W pierwszej części rozdziału zaprezentowano definicje podmiotów, które ze względu na swoje cechy (wielkość, skalę działalności, strukturę organizacyjną, strategię działania itd.) są zaliczane do grona korporacji.ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Prekursorami umiędzynaradawiania produkcji były kompanie handlowe, jednak rozwój współczesnych korporacji notuje się na wiek XIX i XX. Kolejne fazy rozszerzania działalności następowały wraz ze zmianami politycznymi, postępującą globalizacją i liberalizacją rynków światowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Ekonomiści i politolodzy analizują fenomen korporacji transnarodowych z różnych perspektyw, szukając odpowiedzi na pytanie, co motywuje firmy do zakładania filii zagranicznych i na czym polega ich siła wpływu jako aktorów niepaństwowych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Przyszła rola i znaczenie korporacji zależy w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu rządy państw zdołają odzyskać nad nimi kontrolę.
 • 023 $a aktorzy niepaństwowi
 • 023 $a globalizacja
 • 023 $a korporacje transnarodowe
 • 023 $a rynki międzynarodowe
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Files

2022_rozdz_Malevska A_Korporacje transnarodowe.pdf (253 KB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Final published
 • Availability: Published