Uchwała nr 47/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. dr. Sergeyowi Trostyanskyemu

Collection
Legal acts
Download bibliographic description