Uchwała nr 47/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. dr. Sergeyowi Trostyanskyemu

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 47_2023_2024.pdf (734 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny